Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Nauka > Publikacje > Wschodnioznawstwo

Wschodnioznawstwo

Rocznik „Wschodnioznawstwo” wydawany jest od 2007 r. przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Do inicjatorów powołania czasopisma należeli prof. Zdzisław J. Winnicki, wieloletni kierownik Zakładu i dyrektor Instytutu, członek władz krajowych „Wspólnoty Polskiej”, zaangażowany we wsparcie dla Polaków na Wschodzie, a także prof. Walenty Baluk, aktualnie dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Misją periodyku jest funkcjonowanie jako forum debaty polskich i zagranicznych naukowców, którzy przedmiotem swoich zainteresowań badawczych uczynili wielowymiarowość przemian w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności wokół „Wschodnioznawstwa” udało się skupić grono wybitnych specjalistów z zakresu badań wschodnich, reprezentujących czołowe ośrodki naukowe w Polsce i poza jej granicami. W 2019 r. na łamach periodyku opublikowaliśmy artykuł Jego Ekscelencji Prezydenta Republiki Macedonii prof. dra Ǵorge Iwanowa.

Wśród celów czasopisma wymienić należy publikację oryginalnych prac naukowych w językach polskim, angielskim lub rosyjskim. Preferowane jest interdyscyplinarne ujęcie tematu z uwzględnieniem podejść badawczych dedykowanych naukom o bezpieczeństwie oraz naukom o polityce i administracji.

Od kilku lat wskazywane są tematy przewodnie poszczególnych numerów. W 2019 r. była to „Macedonia Północna – sytuacja wewnętrzna i relacje międzynarodowe” (red. Anna Jagiełło-Szostak, Diana Mazepa), w 2020 r. „Wokół Trianon. Historia i współczesność” (red. Elżbieta Szyszlak, Aleksandra Puzyniak) pod patronatem Wicekonsulatu Węgier we Wrocławiu oraz „Problematyka surowcowo-energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej” (red. Marcin Koczan). W kolejnych numerach planowane jest rozwijanie tej koncepcji.

Redakcja przywiązuje ogromną wagę do jakości publikowanych tekstów i podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia jak najwyższych standardów publikacji zamieszczanych w czasopiśmie. Wdrożona została etyka publikacji, zgodna z międzynarodowymi standardami, rozpoczęto korzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

Więcej informacji na temat „Wschodnioznawstwa”: https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/

Wschodnioznawstwo-2020-cover

Wydawany przez Zakład Badań Wschodnich od 2007 r. rocznik „Wschodnioznawstwo” powstał jako forum debaty nad wielowymiarowością przemian w regionie Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru postradzieckiego. Koncepcja merytoryczna periodyku zrodziła się dzięki profesorom Zdzisławowi J. Winnickiemu oraz Walentemu Balukowi, którzy redagowali wspólnie pierwsze trzy tomy, wydane jeszcze z formalnego punktu widzenia jako odrębne monografie, ale już pod szyldem „Wschodnioznawstwa”. Od 2010 r. rocznik posiada status czasopisma naukowego, a dwa lata później trafiło na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie za publikację na łamach „Wschodnioznawstwa” resort przyznaje 9 punktów, co pozwala sklasyfikować je na drugiej pozycji wśród czasopism Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, zaraz za „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Ponadto periodyk jest indeksowany w krajowych i międzynarodowych bazach, takich jak Index Copernicus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, BazHum czy Polska Bibliografia Naukowa.

 

Profil naukowy periodyku, który konsekwentnie jest realizowany od początku działalności „Wschodnioznawstwa”, koncentruje się wokół dziedziny nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o polityce i nauk o bezpieczeństwie. Zresztą w tej ostatniej kategorii czasopismo jest oceniane wyżej od podobnych inicjatyw edytorskich polskich uczelni wojskowych i policyjnych. Ogromnym atutem rocznika jest jego umiędzynarodowienie, które przejawia się zarówno w aspekcie składu rady naukowej, recenzentów, jak i autorów tekstów zamieszczanych na łamach „Wschodnioznawstwa” w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Do tej pory na kartach periodyku publikowali naukowcy z Polski, Azerbejdżanu, Białorusi, Czech, Gruzji, Kazachstanu, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji i Ukrainy.

 

Więcej informacji na temat „Wschodnioznawstwa” wraz z informacjami dotyczącymi zgłaszania propozycji tekstów naukowych do druku znajduje się na stronie domowej Zakładu Badań Wschodnich w zakładce czasopisma.