Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Ekonomia polityczna w badaniach nad bezpieczeństwem - dr hab. Bartosz Michalski prof. UWr

Ekonomia polityczna w badaniach nad bezpieczeństwem - dr hab. Bartosz Michalski prof. UWr

dr hab. Bartosz Michalski prof. UWr

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej


Propozycja seminarium magisterskiego na rok akademicki 2018/2019 
„Ekonomia polityczna w badaniach nad bezpieczeństwem”


(oferta dla I roku stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku “Bezpieczeństwo międzynarodowe”)


W związku z obszarem moich kompetencji akademickich proponuję seminarium magisterskie dla studentów I roku stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku “Bezpieczeństwo międzynarodowe” w roku 2018/2019 obejmujące problematykę ekonomii politycznej bezpieczeństwa międzynarodowego. Chętni powinni wyrazić gotowość zaprojektowania i przeprowadzenia swoich prac badawczych przy wykorzystaniu teoretycznych ram międzynarodowej ekonomii politycznej oraz systematycznie rozwijać swoje kompetencje akademickie także poprzez próbę zastosowania alternatywnych podejść teoretycznych łączących materię badań nad bezpieczeństwem, studiów międzynarodowych, studiów strategicznych, ekonomii oraz nauk o polityce.
Tematyka prac magisterskich może się wobec powyższego koncentrować na następujących zagadnieniach: potęga ekonomiczna wybranych krajów, ekonomiczny wymiar siły i możliwości jej zastosowania w polityce międzynarodowej, ekonomiczneinstrumenty nacisku i ocena ich skuteczności, formy współczesnej rywalizacji technologicznej, współczesna rewolucja technologiczna a bezpieczeństwo, międzynarodowy transfer technologii, ekonomiczne uwarunkowania współczesnych konfliktów i wojen, ekonomiczne uwarunkowania strategii bezpieczeństwa narodowego, gospodarka jako instrument realizacji celów polityki bezpieczeństwa, dominacja technologiczna, instrumenty utrzymywania zależności ekonomicznej, ekonomia i polityka wydatków militarnych, sektor zbrojeniowy a p
olityka zamówień publicznych, korporacje międzynarodowe.
Jeśli dysponuje Pani/Pan tematem, który pasowałby do koncepcji proponowanego przeze mnie seminarium magisterskiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć owocną współpracę. Zapewniam motywację do systematycznej pracy, terminowego rozliczenia się z kolejnych zadań i części pracy, krytyczne wsparcie oraz wiele intelektualnej satysfakcji z przeprowadzenia własnych badań. Moją rolą jest pomóc przeprowadzić Panią/Pana przez ten proces twórczy.
W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt mailowy (bartosz.michalski@uwr.edu.pl).

/-/ Bartosz Michalski