Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - dr hab. Larysa Leszczenko prof. UWr

Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych - dr hab. Larysa Leszczenko prof. UWr

Stosunki międzynarodowe - seminarium magisterskie

Studia stacjonarne 

Państwa poradzieckie w stosunkach międzynarodowych

 

Tematy prac magisterskich będą dotyczyć problematyki funkcjonowania i relacji międzynarodowych państw Azji Centralnej (Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan), państw Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), państw Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdowa, Ukraina) oraz Federacji Rosyjskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: sytuację polityczną i społeczno-ekonomiczną państw oraz jej wpływ na stabilność państw i regionów; współpracę bilateralną i multilateralną państw regionu oraz ich aktywność w organizacjach międzynarodowych; kwestie przestrzegania międzynarodowych standardów w dziedzinie ochrony praw człowieka; problematykę narodowościową; na specyfikę relacje poszczególnych państw regionu z Polską oraz UE.

Ostateczny wybór tematu pracy magisterskiej nastąpi po zapoznaniu się Magistranta z wymaganiami formalnymi dotyczącymi napisania pracy magisterskiej oraz wstępnym zapoznaniu się z materiałami i opracowaniami niezbędnymi do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat.


Wstępny harmonogram przygotowania pracy magisterskiej:

I semestr: zapoznanie się z zasadami formalnymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej; zapoznanie się z podstawowymi problemami metodologicznymi oraz obszarem badawczym w dziedzinie nauk o stosunkach międzynarodowych; wybór tematu i przygotowanie wykazu podstawowej literatury dotyczącej tematu pracy magisterskiej; przygotowanie krótkiej analizy aktualnego wybranego wydarzenia dotyczącego relacji międzynarodowych państwa obszaru poradzieckiego; przygotowanie recenzji wybranej monografii nt. problematyki obszaru poradzieckiego.

II semestr: kontynuacja kompletowania materiałów niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej; przygotowanie planu pracy; napisanie dwóch rozdziałów.

III semestr: kontynuacja pracy nad kolejnymi rozdziałami pracy, zakończenie wersji roboczej pracy dyplomowej.

IV semestr: korekta pracy dyplomowej i uzupełnienie niezbędnych informacji; przygotowanie się do egzaminu magisterskiego; obrona pracy magisterskiej.

 

Wybrana literatura:

  1. Aslund A., Jak budowano kapitalizm. Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
  2. Bodio T., Załęski P., Elity władzy w Azji Centralnej. Tradycja, modernizacja, etnopolityka, wyd. Elipsa, Warszawa 2008.
  3. Demokracja i rządy prawa, red. J. M. Maravall, A. Przeworski, wyd. Scholar, Warszawa 2010.
  4. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, wyd. UW, Warszawa 2007;
  5. Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, tłum. A. Czwojdrak, wyd. UJ, Kraków 2006.
  6. Gambarelli G., Praca dyplomowa: zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie, Kraków 2011, wyd. AGH.
  7. Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, t. I, Oficyna wydawnicza Aspra, Warszawa 2010.
  8. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. "Śląsk", Katowice 2005.
  9. Teorie i metody w naukach politycznych, red. Marsh D., Stoker G., tłum. Joanna Tegnerowicz, wyd. UJ, Kraków 2006.

 

Larysa Leszczenko

larysa.leszczenko@uwr.edu.pl