Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Problemy współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - dr hab. Piotr K. Marszałek prof. UWr

Problemy współczesnego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - dr hab. Piotr K. Marszałek prof. UWr

Cel seminarium:

Przekazanie wiedzy umożliwiającej zebranie materiału źródłowego i napisanie pracy magisterskiej. Praca magisterska od początku do końca jest projektem autorskim i powinna być napisana samodzielnie, by w przyszłości była powodem do dumy, a nie źródłem wstydu i frustracji.

Jako Twój promotor chciałbym swoimi radami, sugestiami i doświadczeniem przeprowadzić Ciebie przez niełatwe pole dociekań naukowych.


Treść seminarium:

Bezpieczeństwo nie jest już obecnie postrzegane jednowymiarowo. Ma ono bowiem wpływ na wiele aspektów życia człowieka i społeczności, którą tworzy. Treścią seminarium będzie zwrócenie uwagi na różnorodność funkcjonalną bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.


Wymogi wstępne:

Wymogiem wstępnym udziału w seminarium jest zainteresowanie współczesnymi problemami wielowymiarowego bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Przydatna jest znajomość języka obcego.


Formy zaliczeń:

Podstawą zaliczenia seminarium będą wykonane podczas zajęć prezentacje i inne zadania kształtujące umiejętność samodzielnego pisania opracowań oraz kolejne rozdziały pracy magisterskiej.


Tematyka seminarium:

Więcej informacji o promotorze użyj poniższego linku: https://scholar.google.pl/citations?user=rt3YTpIAAAAJ&hl=pl&oi=ao