Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie – bezpieczeństwo międzynarodowe studia stacjonarne – dr hab. n. prawnych Adrian Szumski

Propozycja seminarium magisterskiego – bezpieczeństwo międzynarodowe studia stacjonarne – dr hab. n. prawnych Adrian Szumski

Treści merytoryczne seminarium i proponowana tematyka prac magisterskich

Proponowane treści merytoryczne seminarium łączą się ściśle z zainteresowaniami badawczymi prowadzącego seminarium, które dotyczą trzech powiązanych z sobą obszarów. Pierwszy dotyczy kryminalistyki oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Badania dra hab. A. Szumskiego w tym obszarze koncentrują się przede wszystkim na międzynarodowej współpracy policyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem Interpolu. Kolejnym polem zainteresowań badawczych, związanym również z kryminalistyką, a także z problematyką bezpieczeństwa, są czynności operacyjno-rozpoznawcze, stosowane w praktyce służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Trzeci obszar badawczy odnosi się do prawa karnego, gdzie obiektem zainteresowań jest głównie tymczasowe aresztowanie, zarówno w świetle prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego.

W związku z powyższym i zgodnie z obowiązującymi zasadami dyplomowania, tematy prac magisterskich przygotowywanych w ramach oferowanego seminarium powinny być zgodne z w/w zainteresowaniami badawczymi promotora, jak również wchodzić w zakres tematyki aktywności badawczej i zajęć dydaktycznych prowadzonych przez zakład naukowy, którego promotor jest członkiem (ZPZ RP). W szczególności, tematyka prac magisterskich może dotyczyć takich problemów, jak:

Warunki zaliczenia seminarium

Literatura