Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie BM - dr hab. prof. nadzw. UWr Larysa Leszczenko

Seminarium magisterskie BM - dr hab. prof. nadzw. UWr Larysa Leszczenko

Bezpieczeństwo międzynarodowe - seminarium magisterskie

studia stacjonarne 

 

Tematy prac magisterskich będą dotyczyć problemów bezpieczeństwa w regionie kaspijsko-czarnomorskim, w Azji Centralnej (Kirgistan, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan), w państwach Kaukazu Południowego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), w państwach Nowej Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdowa, Ukraina) oraz w Federacji Rosyjskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: „zamrożone” oraz nowe konflikty zbrojne na terenie poradzieckim oraz ich potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego; sytuację polityczną i społeczno-ekonomiczną państw oraz jej wpływ na stabilność państw i regionów; współpracę bilateralną i multilateralną państw regionu w zakresie bezpieczeństwa. Ostateczny wybór tematu pracy magisterskiej nastąpi po zapoznaniu się Magistranta z wymaganiami formalnymi dotyczącymi napisania pracy magisterskiej oraz wstępnym zapoznaniu się z materiałami i opracowaniami niezbędnymi do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat.

Wstępny harmonogram przygotowania pracy magisterskiej:

I semestr: zapoznanie się z zasadami formalnymi dotyczącymi przygotowania pracy magisterskiej; zapoznanie się z podstawowymi problemami metodologicznymi oraz obszarem badawczym w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie; wybór tematu i przygotowanie wykazu podstawowej literatury dotyczącej tematu pracy magisterskiej; przygotowanie krótkiej analizy aktualnego wybranego wydarzenia dotyczącego kwestii bezpieczeństwa; przygotowanie recenzji wybranej monografii nt. bezpieczeństwa.

II semestr: kontynuacja kompletowania materiałów niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej; przygotowanie planu pracy; napisanie dwóch rozdziałów.

III semestr: kontynuacja pracy nad kolejnymi rozdziałami pracy, zakończenie wersji roboczej pracy dyplomowej.

IV semestr: korekta pracy dyplomowej i uzupełnienie niezbędnych informacji; przygotowanie się do egzaminu magisterskiego; obrona pracy magisterskiej.

 

 

Larysa Leszczenko

larysa.leszczenko@uwr.edu.pl