Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie BM/SM - dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak

Seminarium magisterskie BM/SM - dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak

Dr hab. prof. UWr Magdalena Ratajczak
magdalena.ratajczak@uwr.edu.pl


Seminarium magisterskie:

Międzykulturowość w mediach


Tematy prac magisterskich przygotowywanych podczas seminarium dotyczyć będą problematyki międzykulturowości, komunikacji międzykulturowej, migracji i uchodźców, roli mediów w komunikowaniu międzykulturowym, dyplomacji kulturalnej, dyplomacji diaspor.
Prace obejmować będą następujące zagadnienia: nowe media w komunikowaniu międzykulturowym, stereotypizacja przekazów medialnych, dziennikarstwo obywatelskie w środowisku międzynarodowym, relacjonowanie konfliktów etnicznych i religijnych w mediach, polityka wielokulturowości państw europejskich, dyplomacja diaspor, kryzys migracyjny w mediach, obraz uchodźców w mediach. Prace te powinny mieć charakter empiryczny, z wykorzystaniem metod badawczych stosowanych w naukach społecznych. W ramach seminarium powstać mogą także prace o charakterze teoretycznym.

Wymogiem wstępnym udziału w seminarium jest zainteresowanie tematyką zaproponowaną powyżej oraz bierna znajomość języka angielskiego.

Warunkiem zaliczenia I semestru seminarium będzie: napisanie recenzji pracy naukowej, przygotowanie konspektu pracy magisterskiej oraz zaprezentowanie konspektu podczas zajęć. Warunkiem zaliczenia następnych semestrów seminarium będzie przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy.