Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - dr hab. Dominik Kopiński

Seminarium magisterskie SM - dr hab. Dominik Kopiński

Prowadzący:

 

Tematyka seminarium

 

KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ ORAZ RYNKI WSCHODZĄCE

W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

 

Tematyka prac magisterskich

 

Uczestnicy seminarium magisterskiego będą prowadzić badania z dziedziny międzynarodowych stosunków gospodarczych i biznesu międzynarodowego ukierunkowane na tematykę związaną z krajami rozwijającymi się i rynkami wschodzącymi oraz ich miejscem w gospodarce światowej. Przykładowe tematy mogą dotyczyć stosunków handlowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych i innych form przepływu kapitału, rynków surowcowych, ugrupowań integracyjnych poza Europą, rynków finansowych w krajach rozwijających się, pomocy rozwojowej, gospodarek krajów BRICS, gospodarek afrykańskich, gospodarek azjatyckich, działalności korporacji międzynarodowych w krajach rozwijających się, tzw. klątwy surowcowej, międzynarodowych organizacji gospodarczych (Bank Światowy, MFW), relacji chińsko-afrykańskich, współpracy Polski z krajami pozaeuropejskimi, obecności polskich firm na rynkach pozaeuropejskich.

 

Wymagania wstępne

 

 

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie na podstawie konspektu pracy magisterskiej prezentowanego w trakcie seminarium oraz dyskusji na podstawie literatury do zajęć. Więcej informacji o tematyce seminarium można uzyskać kontaktując się mailowo bezpośrednio z prowadzącym oraz/lub odwiedzając jego profil na stronie ISM //www.ism.uni.wroc.pl/Pracownik/Dominik-Kopinski

 

Więcej o prowadzącym

 

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendysta Komisji Fulbrighta (Senior Research Advanced Award) na George Washington University (Waszyngton, Stany Zjednoczone). Odbył również staże naukowe i badawcze w Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (Stany Zjednoczone), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Universidade de Lisboa (Portugalia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół zagadnień rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, polityki surowcowej oraz stosunków chińsko-

afrykańskich. Dominik Kopiński jest autorem lub redaktorem 6 książek oraz ponad 50 opracowań naukowych. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum). Jest założycielem i Wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. W ramach projektów badawczych odbył wizyty terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie, Namibii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Dominik Kopiński jest również zaangażowany w promowanie polsko-afrykańskich relacji gospodarczych. Jest m.in. autorem licznych ekspertyz, raportów i analiz opracowywanych na potrzeby polskiego biznesu, w tym serii raportów powstałych w ramach współpracy z CEED Institute, założonego przez dr Jana Kulczyka.