Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - dr hab. Elżbieta Szyszlak

Seminarium magisterskie SM - dr hab. Elżbieta Szyszlak

Bałkany, Europa Środkowa, Turcja – sytuacja wewnętrzna państw regionu i ich pozycja międzynarodowa


Seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak


Zainteresowania badawcze dr hab. Elżbiety Szyszlak koncentrują się przede wszystkim na Europie Środkowej i Bałkanach, zagadnieniach etnicznych i etnoreligijnych, w tym konfliktach etnicznych, pozamilitarnych sektorach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kulturowego i społecznego, kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego państwa i grup społecznych, problematyce ekstremizmu we współczesnym świecie.

Proponowana tematyka prac magisterskich:

  1. Państwa wyszehradzkie, państwa byłej Jugosławii, Bułgaria i Rumunia (polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, relacje bilateralne, proces instytucjonalizacji współpracy w regionie, sytuacja polityczna, pozycja w regionie, problemy społeczno-kulturowe);
  2. Turcja (kontekst tożsamościowy, etniczno-religijny, diaspora turecka w Europie, europejski wymiar polityki zagranicznej i bezpieczeństwa);
  3. Mniejszość romska- sytuacja w wybranych krajach, proces narodotwórczy, wybrane problemy, organizacje międzynarodowe wobec Romów;
  4. Problematyka etniczna i etnoreligijna, w tym m.in. konflikty etniczne i religijne, polityka etniczna, sekurytyzacja problematyki wielokulturowości, zbrodnie etniczne, problem wykluczenia społecznego mniejszości i imigrantów, narody bez państwa, zbrodnie etniczne, ludy rdzenne;
  5. Ochrona dziedzictwa kulturowego;
  6. Ekstremizm społeczno- polityczno-religijny w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym.

W przypadku problematyki etnicznej, w tym romskiej, zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ekstremizmu tematyka prac może również wykraczać poza wskazany w tytule seminarium region . Po uzgodnieniu z promotorem istnieje ponadto możliwość wyboru innej tematyki.