Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - dr hab. Renata Duda

Seminarium magisterskie SM - dr hab. Renata Duda

Prowadząca seminarium magisterskie: Dr hab. Renata Duda

renata.duda@uwr.edu.pl

 

Termin zajęć:

Czwartek, godz. 10.15-11.45 (03.11.2016-24.11.2016), godz. 12.00-13.30 (01.12. 2016- 02.02.2016).

 

 

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie skierowane jest do studentów zainteresowanych obszarem stosunków transatlantyckich oraz studiów europejskich (szczegółowy zakres tematyczny w opisie poniżej). Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie magistranta do samodzielnego skonstruowania planu ramowego pracy, doboru odpowiedniej literatury, analizowania i interpretowania zebranych danych empirycznych oraz prawidłowego formułowania oraz weryfikowania hipotez badawczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia: metody badawcze stosowane w naukach społecznych, zasady korzystania z baz danych, zasady konstruowania poszczególnych części pracy dyplomowej, konstruowanie przypisów oraz bibliografii.

 

Pełny opis:

Magistranci przy współpracy z promotorem wybierają temat pracy dyplomowej, który mieści się w ramach obszarów problemowych zaproponowanych przez prowadzącego. Zakres tematyczny prac powinien dotyczyć następujących zagadnień: polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, system wyborczy USA; problemy społeczne i polityczne w USA; zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w rozwiązywanie aktualnych problemów międzynarodowych (np. konflikt na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części Ukrainy, kwestie migracyjne); mechanizmy zarządzania Unią Europejską; procesy integracji europejskiej oraz europeizacji; teorie integracji europejskiej.

 

Literatura

Mikiewicz Przemysław, Polus Andrzej, Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

Zenderowski Robert, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

Chodubski Andrzej, Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.

Marsh David, Stoker Gerry, Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

 

Metody i kryteria oceniania

Plan dwuletniego cyklu seminarium magisterskiego:

Semestr I: Zapoznanie się z metodologią konstruowania pracy magisterskiej, przygotowanie ramowego planu pracy dyplomowej, przedstawienie pierwotnej koncepcji pracy.

Semestr II: Przedstawienie bibliografii oraz założeń pracy magisterskiej. Semestr letni przeznaczony jest przede wszystkim na omówienie założeń poszczególnych rozdziałów pracy, które każdy student prezentuje na forum grupy.

Semestr III: Warunkiem zaliczenia semestru jest przedstawienie I rozdziału pracy. Semestr III ukierunkowany jest na indywidualną pracę z magistrantem.

Semestr IV: Przedstawienie całości pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu.

 

Forma zaliczenia przedmiotu:

Obecność i aktywność na seminarium. Przedstawienie referatu za założeniami poszczególnych rozdziałów pracy oraz bibliografią.