Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - prof. dr hab. Beata Ociepka

Seminarium magisterskie SM - prof. dr hab. Beata Ociepka

 

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 12.00-13.30

 

Tematyka seminarium: Media jako aktorzy w stosunkach międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w dyplomacji publicznej i brandingu krajów).

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

Uczestnicy seminarium magisterskiego będą prowadzić badania łączące stosunki międzynarodowe z teorią komunikowania i medioznawstwem. Prace magisterskie mogą dotyczyć następującej tematyki: międzynarodowe media (Radio Sawa, telewizja Al Hurra, Biełsat, TeleSUR, DW, BBC World, RT, UT); media w dyplomacji publicznej; narodowe strategie komunikacji zewnętrznej; interwencje wojskowe i towarzyszące im działania „miękkiej siły” (studia przypadków); dyplomacja twitterowa wybranych państw, wykorzystanie mediów społecznościowych w dyplomacji publicznej i polityce zagranicznej.

 

Wymagania wstępne: bierna znajomość języka angielskiego, motywacja do prowadzenia badań naukowych, znajomość teorii stosunków międzynarodowych lub teorii polityki lub teorii komunikowania politycznego.

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRZE ZIMOWYM 2016:

Zaliczenie na podstawie przygotowania pisemnych prac i ustnej prezentacji. Prace pisemne: recenzja publikacji naukowej, konspekt i bibliografia pracy magisterskiej, prezentacja konspektu i bibliografii na zajęciach, udział w dyskusji na podstawie literatury do zajęć.

 

Więcej o tematyce seminarium można się dowiedzieć, kontaktując się z prof. Beatą Ociepką mailowo (adres jak wyżej), zapoznając się z profilem prof. Beaty Ociepki na stronie internetowej ISM oraz z publikacji prof. B. Ociepki pt. „Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski” i pod redakcją prof. B. Ociepki „Historia w dyplomacji publicznej” (dostępne w bibliotece WNS).