Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie SM - prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk

Seminarium magisterskie SM - prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk

 

SEMINARIUM Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

  1. Maksymalna liczba osób w grupie:10

  2. Zapisy – zgodnie z zasadami obowiązującymi w ISM

  3. Zaliczenie na ocenę na podstawie:

I semestr – uzgodnienie tematu pracy magisterskiej, sporządzenie planu pracy

i bibliografii;

II semestr – prezentacja koncepcji pracy magisterskiej;

III semestr – zaprezentowanie i złożenie I rozdziału pracy;

IV semestr – złożenie całości pracy.

 

TEMATYKA PRAC:

W pracach magisterskich podejmowane są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych międzynarodowych stosunków ekonomicznych. W problematyce tej można wyróżnić kilka grup tematycznych :

  1. PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

(M.in.: Ugrupowani integracyjne w świecie; Działalność międzynarodowych organizacji gospodarczych; Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Kryzysy w gospodarce światowej; Rozwój gospodarczy wybranych krajów i regionów).

  1. GOSPODARKA I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

(M.in.: Handel międzynarodowy; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Korporacje międzynarodowe; Marketing na rynkach zagranicznych; Organizacja międzynarodowej działalności przedsiębiorstw; Negocjacje na rynkach międzynarodowych).

  1. INTEGRACJA EUROPEJSKA

(M.in.: Wspólne polityki UE, Funkcjonowanie Jednolitego Rynku, Fundusze strukturalne; Integracja walutowa, Kryzys i perspektywy strefy euro; Stosunki gospodarcze UE z wybranymi krajami i regionami).

  1. FINANSE MIĘDZYNARODOWE

(Min.: Międzynarodowe systemy walutowe; Międzynarodowe instytucje finansowe; Zadłużenie międzynarodowe; Międzynarodowa pomoc rozwojowa; Raje podatkowe w świecie; Proceder prania brudnych pieniędzy)


UWAGA: Szczegółowy wykaz przykładowych tematów można otrzymać na konsultacjach

w pok. 351 lub pisząc na zamieszczony wyżej adres e-mail.