Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - Stosunki międzynarodowe - Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

Proponowane przeze mnie seminarium magisterskie otwiera możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych/studiów globalnych oraz napisania prac magisterskich mieszczących się w obrębie procesów i zjawisk sprecyzowanych poniżej. Jak każde seminarium przygotowuje także do prowadzenia badań oraz rozwija umiejętności metodologiczne i warsztatowe związane z napisaniem pracy.

Tematyka prac magisterskich może dotyczyć zarówno procesów i zjawisk o charakterze ogólnym jak i szczegółowych aspektów międzynarodowych. Prace mogą odnosić się do analizy wiodących tendencji w stosunkach międzynarodowych takich jak globalizacja, regionalizacja, integracja i dezintegracja. Przedmiotem badań mogą być zmiany w porządku (ładzie) międzynarodowym i próby zarządzania nim na szczeblu globalnym i regionalnym (tzw. governance). Wiąże się to zatem też z wielowymiarowym bezpieczeństwem i konfliktami międzynarodowymi oraz problemami globalnymi (np. ekologiczne, demograficzne, żywnościowe, surowcowe, kulturowe). Analiza podejmowana w pracach magisterskich może mieć charakter czysto teoretyczny, empiryczny czy historyczny lub zawierać ich komponenty. Może uwzględniać różne paradygmaty i prognozy w stosunkach międzynarodowych. Przedmiotem badań mogą też być szczegółowe relacje między państwami i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych jak organizacje międzynarodowe, grupy społeczne, korporacje.

Ze względu na moje kompetencje i zainteresowania tematyka powyższa jest ograniczona do wymiarów: politycznego, społecznego, kulturowego, historycznego i instytucjonalnego.