Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Seminarium magisterskie - dr hab. Renata Duda

Oferta seminarium magisterskiego, specjalność: Stosunki Międzynarodowe, dr hab. Renata Duda

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie skierowane jest do studentów zainteresowanych obszarem szeroko pojętych relacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem relacji transatlantyckich oraz studiów europejskich (szczegółowy zakres tematyczny w opisie poniżej). Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie magistranta do samodzielnego skonstruowania planu ramowego pracy, doboru odpowiedniej literatury, analizowania i interpretowania zebranych danych empirycznych oraz prawidłowego formułowania oraz weryfikowania hipotez badawczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia: metody badawcze stosowane w naukach społecznych, zasady korzystania z baz danych, zasady konstruowania poszczególnych części pracy dyplomowej, konstruowanie przypisów oraz bibliografii.

Pełny opis:

Magistranci przy współpracy z promotorem wybierają temat pracy dyplomowej, który powinien dotyczyć następujących zagadnień:

  1. Relacje Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi państwami
  2. Relacje Unii Europejskiej z poszczególnymi państwami
  3. Bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego
  4. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej i ich rola we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  5. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w rozwiązywanie aktualnych problemów międzynarodowych
  6. Współczesne problemy polityczne UE i USA
  7. Relacje gospodarcze obszaru transatlantyckiego
  8. Wybory i system wyborczy w USA

Metody i kryteria oceniania

Plan dwuletniego cyklu seminarium magisterskiego:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Obecność i aktywność na seminarium. Przedstawienie referatu za założeniami poszczególnych rozdziałów pracy oraz bibliografią.