Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa - seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak prof. UWr

Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa

Seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak prof. UWr

Zainteresowania badawcze dr hab. Elżbiety Szyszlak koncentrują się przede wszystkim na: Europie Środkowej i Południowo –Wschodniej oraz Turcji; zagadnieniach etnicznych i etnoreligijnych, w tym konfliktach etnicznych i wyznaniowych; bezpieczeństwie kulturowym, i problematyce ekstremizmu we współczesnym świecie. W związku z tym proponowana tematyka prac magisterskich obejmuje:

  1. Problematykę etniczną i wyznaniową (w tym m.in. konflikty etniczne i religijne, sekurytyzacja wielokulturowości, zbrodnie etniczne, dążenia separatystyczne mniejszości narodowych, narodów bez państwa itp., działalność sekt destrukcyjnych);
  2. Wyzwania dla bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Południowo – Wschodniej;
  3. Turcja - wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; diaspora turecka w Europie;
  4. Ochrona dziedzictwa kulturowego
  5. Ekstremizm (religijny, ekologiczny, etniczny, polityczny) w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym.

Po uzgodnieniu z promotorem możliwy jest również wybór innej problematyki.