Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa - seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak

Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa - seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak

Społeczno-kulturowe aspekty bezpieczeństwa

Seminarium magisterskie dr hab. Elżbieta Szyszlak


Zainteresowania badawcze dr hab. Elżbiety Szyszlak koncentrują się przede wszystkim na: Europie Środkowo-Wschodniej i Bałkanach; zagadnieniach etnicznych i etnoreligijnych, w tym konfliktach etnicznych i wyznaniowych; pozamilitarnych sektorach bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa kulturowego i społecznego; kwestiach ochrony dziedzictwa kulturowego państwa i grup społecznych oraz w kontekście międzynarodowym; problematyce ekstremizmu we współczesnym świecie. W związku z tym proponowana tematyka prac magisterskich obejmuje:

  1. Problematykę etniczną i wyznaniową w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (w tym m.in. konflikty etniczne i religijne, sekurytyzacja problematyki wielokulturowości, zbrodnie etniczne, narody bez państwa, dążenia separatystyczne, działalność sekt destrukcyjnych);
  2. Wyzwania dla bezpieczeństwa w Europie Środkowo – Wschodniej i na Bałkanach (w tym m.in. polityka bezpieczeństwa państw, konflikty i punkty zapalne, wyzwania bezpieczeństwa kulturowego i społecznego);
  3. Turcja - wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego; diaspora turecka w Europie;
  4. Społeczno-kulturowe instrumenty budowania pozycji państwa (w regionie i międzynarodowej);
  5. Migracje jako wyzwanie dla bezpieczeństwa;
  6. Ochrona dziedzictwa kulturowego podczas kryzysów i konfliktów zbrojnych;
  7. Fundamentalizm i ekstremizm (religijny, ekologiczny, etniczny, polityczny) w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym.

Po uzgodnieniu z promotorem możliwy jest również wybór innej problematyki.