Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - dr hab. Tomasz R. Dębowski

Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - dr hab. Tomasz R. Dębowski

Prowadzący seminarium magisterskie: dr hab. Tomasz R. Dębowski tomasz.debowski@uwr.edu.pl


Termin zajęć: poniedziałek, godz. 8:30-10:00, sala nr 11

 

Tematyka seminarium: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

 

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

Uczestnicy seminarium magisterskiego będą prowadzić badania dotyczące współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Prace magisterskie mogą dotyczyć problematyki: zagrożeń związanych z działalnością różnorodnych organizacji politycznych, religijnych i parareligijnych (sekty, nowe ruchy religijne, radykalizm i ekstremizm religijny), działalności kościołów i związków wyznaniowych na rzecz budowania dobrych relacji pomiędzy narodami, działalności kościołów i związków wyznaniowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Polsce, cyberzagrożeń – zwłaszcza w kontekście aktywności dzieci i młodzieży w Internecie, zagrożeń ekologicznych oraz bezpieczeństwa energetycznego.

 

Wymagania wstępne: Gotowość do współpracy z promotorem, motywacja do prowadzenia badań naukowych, znajomość zagadnień z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRZE ZIMOWYM 2016:

Zaliczenie na podstawie przygotowania pisemnych prac i ustnej prezentacji. Prace pisemne obejmują: recenzja publikacji naukowej, konspekt i bibliografię pracy magisterskiej. Prezentacja ustna na zajęciach powinna dotyczyć: konspektu i bibliografii pracy magisterskiej. Oceniany będzie również udział seminarzysty w dyskusji podczas seminarium.

 

Więcej o tematyce seminarium można się dowiedzieć, kontaktując się dr hab. Tomaszem R. Dębowskim mailowo (adres jak wyżej), a także zapoznając się z profilem wykładowcy na stronie internetowej ISM oraz z wykazem jego publikacji zamieszczonym na stronie internetowej https://scholar.google.pl.