Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Seminaria magisterskie > Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego - studia stacjonarne - dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasz R. Dębowski

Propozycja seminarium magisterskiego „Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego” na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe – studia stacjonarne – dr hab. prof. UWr Tomasz R. Dębowski.

Treści merytoryczne seminarium i proponowana tematyka prac magisterskich

Treści merytoryczne podejmowane podczas seminarium magisterskiego, będą korespondować z zainteresowaniami badawczymi prowadzącego. W zawiązku z powyższym, jego uczestnicy będą prowadzić badania dotyczące współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W szczególności ich prace powinny dotyczyć:

Wymagania wstępne:

Gotowość do współpracy z promotorem, motywacja do prowadzenia badań naukowych, znajomość zagadnień z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Warunki zaliczenia seminarium

Semestr I

Semestr II

Semestr III

Semestr IV

Literatura:

  1. Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
  2. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009;
  3. Kozeiłło T.,Maj Przemysław, Pięta-Szwara A., Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów 2014.
  4. Marsh D., Gerry S. (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006.
  5. Mikiewicz P., Polus A., Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wrocław 2016.
  6. Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Warszawa 2013.
  7. Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2014/2015.

Materiały dodatkowe:

Więcej o tematyce seminarium można się dowiedzieć, kontaktując się dr hab. prof. nadzw. Tomaszem R. Dębowskim mailowo (tomasz.debowski@uwr.edu.pl), a także zapoznając się z profilem wykładowcy na stronie internetowej ISM oraz z wykazem jego publikacji zamieszczonym na stronie internetowej https://scholar.google.pl.