Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak > Wybrane publikacje 

Wybrane publikacje: 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wokół geopolityki religii. Koncepcje muzułmańskich ruchów fundamentalistycznych w ujęciu dar al-islam i dar al-harb, w: Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego, w: „Multicultural Studies” Przestrzenie antagonizowania się kultur we współczesnych
kontekstach europejskich, t. IV (2/2017).

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Tatarzy krymscy w Polsce po aneksji Półwyspu Krymskiego, w: M. Lubicz-Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, wyd. AWL, Wrocław 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Dawah - obowiązek religijny czy narzędzie w rękach fundamentalistów? Misyjne radykalne ugrupowania muzułmańskie,w: M. Humeniuk, I Paszenda (red.) Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=DDD4FF97D942D774404AD69FA4603A62-1

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Ten inny, obcy, imigrant. Europejska przestrzeń bezpieczeństwa a kryzys migracyjny, w: M. Jabłoński, B. Banach-Gutierrez (red.) Aktualne problemy ochrony wolnościi praw mniejszości w Polsce i na świecie, „Prace Naukowe
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 95, Wrocław 2017, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79764/Aktualne_problemy_ochrony_wolnosci_i_praw.pdf

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, W stronę skrajnego orientalizmu. Nowi muzułmanie w poszukiwaniu tożsamości w: Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki (red. nauk.) Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, Wyd. WSOWL, Wrocław 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Old and new threats. Moral panic and the securitization of migration crisis. Polish case study, w: M. Gjurovski (red.), Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and Threats, Volume I, Skopje 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wielokulturowość jako wyzwanie współpracy transgranicznej, w: B. Kaczmarczyk (red. naukowa) Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, Wyd. WSOWL, Wrocław 2017.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Wojna religijna w łonie islamu. Europejska umma wobec naporu salafitów, w: „Wschodnioznawstwo” 2016, Wrocław 2016.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Akcja rodzi reakcję. Fale migracji a rozwój ruchów nacjonalistycznych w Europie, w: M. El-Ghamari, M. Ickiewicz-Sawicka (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA-bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork”, Warszawa 2016.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Siła polityczna w mundurach-militokracja po Arabskiej Wiośnie? w: R. Bania, R. Czulda i K. Zdulski, Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

M. Ratajczak, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Muslims and Refugees in the Media in Poland, „Global Media Journal” German Edition , Vol. 6, No.1, Spring/Summer 2016, http://www.globalmediajournal.de/current-issue/

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Islam and Global Governance, “International Relations Insights & Analysis”, April 2016, http://www.ir-ia.com/reports/IRIA-Report-Islam-and-Global-Governance.pdf

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Polish Tatars: A Dash of Orient in the Orient in the Homogenous Polish Society, w: M.S. Kafkasyali (red.), Balkanlarda Islam. Islam in the Balkans. Unexpired Hope, wyd. TIKA, Ankara 2016, t.3.