Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

avatar

dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

Adres e-mail: katarzyna.jedrzejczyk-kuliniak@uwr.edu.pl

Gabinet: 220

social media https://wroc.academia.edu/KatarzynaJędrzejczykKuliniak

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024
 • Wtorek 15.30-16.30 (pokój 220), Środa 10.00-11.00(via MSTeams). Po wcześniejszym umówieniu.
 • Office hours in the Summer semester 2023/2024.
 • Tuesday 15.30-16.30 (room 220), Wednesday 10.00-11.00 (via MSTeams). By early appointment.

Funkcje:

 • Zastępca Dyrektora ISM ds. nauki
 • Adiunkt w Zakładzie Studiów Regionalnych i Rozwojowych
 • Członek Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk o Polityce
 • Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych: Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego, Sekcja studiów bliskowschodnich, Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Przewodnicząca Komisji Ochrony Kultury i Tożsamości Narodowej PTG
 • Redaktor tematyczny “Przeglądu Geopolitycznego”, Dział bezpieczeństwo

Zainteresowania naukowe:

 • Kultura strategiczna
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Wpływ wartości kulturowych na stosunki międzynarodowe
 • Kultura i polityka regionu Bliskiego Wschodu
 • Tożsamość kulturowa w warunkach globalizacji

Kontakt z mediami:

 • Świat arabsko-muzułmański
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe w ujęciu kulturowym
 • Konflikty kulturowe na poziomie globalnym i regionalnym
 • Zagrożenia wynikające ze zjawiska terroryzmu o podłożu religijnych, fundamentalizm religijny

Wybrane publikacje: 

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wokół geopolityki religii. Koncepcje muzułmańskich ruchów fundamentalistycznych w ujęciu dar al-islam i dar al-harb, w: Adrian Tyszkiewicz, Piotr Borowiec (red.), Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego, w: „Multicultural Studies” Przestrzenie antagonizowania się kultur we współczesnych
kontekstach europejskich, t. IV (2/2017).

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Tatarzy krymscy w Polsce po aneksji Półwyspu Krymskiego, w: M. Lubicz-Miszewski (red.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, wyd. AWL, Wrocław 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Dawah - obowiązek religijny czy narzędzie w rękach fundamentalistów? Misyjne radykalne ugrupowania muzułmańskie,w: M. Humeniuk, I Paszenda (red.) Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=DDD4FF97D942D774404AD69FA4603A62-1

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Ten inny, obcy, imigrant. Europejska przestrzeń bezpieczeństwa a kryzys migracyjny, w: M. Jabłoński, B. Banach-Gutierrez (red.) Aktualne problemy ochrony wolnościi praw mniejszości w Polsce i na świecie, „Prace Naukowe
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” nr 95, Wrocław 2017, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79764/Aktualne_problemy_ochrony_wolnosci_i_praw.pdf

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, W stronę skrajnego orientalizmu. Nowi muzułmanie w poszukiwaniu tożsamości w: Z. Kuźniar, A. Łapińska, K. Tomaszycki (red. nauk.) Zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku – I. Terroryzm a bezpieczeństwo kulturowe, Wyd. WSOWL, Wrocław 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Old and new threats. Moral panic and the securitization of migration crisis. Polish case study, w: M. Gjurovski (red.), Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and Threats, Volume I, Skopje 2017.

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Wielokulturowość jako wyzwanie współpracy transgranicznej, w: B. Kaczmarczyk (red. naukowa) Zarządzanie kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, Wyd. WSOWL, Wrocław 2017.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Wojna religijna w łonie islamu. Europejska umma wobec naporu salafitów, w: „Wschodnioznawstwo” 2016, Wrocław 2016.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Akcja rodzi reakcję. Fale migracji a rozwój ruchów nacjonalistycznych w Europie, w: M. El-Ghamari, M. Ickiewicz-Sawicka (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA-bezpieczeństwo kulturowe „Bałkański Patchwork”, Warszawa 2016.

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Siła polityczna w mundurach-militokracja po Arabskiej Wiośnie? w: R. Bania, R. Czulda i K. Zdulski, Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

M. Ratajczak, K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Muslims and Refugees in the Media in Poland, „Global Media Journal” German Edition , Vol. 6, No.1, Spring/Summer 2016, http://www.globalmediajournal.de/current-issue/

K. Jędrzejczyk-Kuliniak, Islam and Global Governance, “International Relations Insights & Analysis”, April 2016, http://www.ir-ia.com/reports/IRIA-Report-Islam-and-Global-Governance.pdf

K.Jędrzejczyk-Kuliniak, Polish Tatars: A Dash of Orient in the Orient in the Homogenous Polish Society, w: M.S. Kafkasyali (red.), Balkanlarda Islam. Islam in the Balkans. Unexpired Hope, wyd. TIKA, Ankara 2016, t.3.

Wykształcenie:

2009 doktor nauk o polityce, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

2006 magister politologii, Uniwersytet Wrocławski

2004 magister stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: