Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Zakłady > Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Zakład Studiów Strategicznych i Europejskich

Misja badawczo-edukacyjna zakładu odnosił się do kwestii związanych z procesami integracji europejskiej i wynikającej z tego europeizacji oraz procesów zarządzania strategicznego mających wymiar wielopoziomowy.

W ramach pierwszego obszaru badania i dydaktyka pracowników zakładu skupiają się zarówno na analizie funkcjonowania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, jak i procesach integracji oraz europeizacji. Zarówno ujęcie instytucjonalno-organizacyjne, jak i procesowe rozpatrywane są w odniesieniu do problemów dotyczących płaszczyzny: politycznej, społecznej, kulturowej i gospodarczej. Analizy te wpisują się w optykę wielopoziomowego zarządzania UE (poziom ponadnarodowy, narodowy, regionalny i lokalny) przy uwzględnieniu zakresu mezostrukturalnego odnoszącego się do zdywersyfikowanych aktorów polityczno-społeczno-gospodarczych (aktorzy publiczni, prywatni). Ponadto procesy integracji europejskiej analizowane są również w kontekście relacji globalnych (UE jako aktor w stosunkach międzynarodowych), w tym przede wszystkim transatlantyckich.

Drugą płaszczyzną aktywności naukowo-badawczej zakładu jest analiza procesów mających wymiar strategiczny i horyzontalny zarówno dla państw członkowskich UE, a także aktorów globalnych, w tym także niepaństwowych. Do wiodących kierunków badań realizowanych przez pracowników zakładu należą zatem: przedsiębiorczość, innowacyjność i konkurencyjność państw, regionów i aktorów poziomu mikrostrukturalnego (przedsiębiorstw, NGOs, jednostek sektora badawczo-rozwojowego, sektora instytucji otoczenia biznesu), procesy migracji, integracji imigrantów, zarządzania systemami wielkokulturowymi, w tym edukacji wielokulturowej, procesy dezintegracyjne, procesy internacjonalizacji, współpracy transatlantyckiej, kreowania polityki międzynarodowej włączając w to analizę roli mediów.

Wszystkie powyższe obszary badawcze analizowane są zarówno w sferze rozważań teoretycznych, jak i weryfikacji empirycznej związanej z realizacją projektów badawczo-wdrożeniowych. Uzupełnieniem tak rozumianej działalności badawczej są także zajęcia związane z metodologią nauk społecznych i politycznych.

Skład osobowy zakładu: