Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie - dr Renata Kunert-Milcarz

Seminarium licencjackie - dr Renata Kunert-Milcarz

 

Szanowni Państwo,

 

Problematyka seminarium licencjackiego dotyczy głównie moich zainteresowań badawczych: przywództwa politycznego i psychopatologii politycznej. Obszar badawczy dotyczyć będzie również zagadnień z zakresu Unii Europejskiej. Otwarta jestem również na propozycję tematów oryginalnych. Tematyka prac licencjackich winna oscylować wokół zagadnień natury politycznej w wymiarze państwowym i międzynarodowym jak i biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne czy kulturowe.

 

W ramach seminarium proponuję wprowadzenie Państwa w zagadnienia związane z formalną stroną pisania prac dyplomowych: układ i struktura pracy, techniki pisania pracy, dobór i  korzystanie z odpowiednich metod badawczych, odpowiedni dobór i wykorzystanie źródeł. Pierwszym etapem będzie stworzenie konceptualizacji pracy badawczej, określenie tematu wraz ze zdefiniowaniem celu badawczego. W trakcie zajęć omówiony zostanie zakres pracy oraz sformułowane pytania badawcze i teza/y pracy. Studenci przeprowadzą niezbędną kwerendę materiałów bibliograficznych oraz krytyczną analizę ich treści. Semestr letni zostanie poświęcony pisaniu poszczególnych części pracy dyplomowej. Dyplomanci będą zobowiązani do systematycznej pracy i samodzielności w wyborze tematyki pracy i doborze przydatnych źródeł.