Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Studia wschodnie – Seminarium licencjackie - dr hab. Elżbieta Szyszlak prof. UWr

Studia wschodnie – Seminarium licencjackie - dr hab. Elżbieta Szyszlak, prof. UWr

Proponowana tematyka seminarium licencjackiego jest koherentna z zainteresowaniami badawczymi dr hab. prof. UWr Elżbiety Szyszlak i obejmuje:

  1. Problematykę etniczną w kontekście bezpieczeństwa państw, poszczególnych regionów oraz w kontekście stosunków międzynarodowych (m.in. konflikty etniczne, polityka etniczna państw w kontekście międzynarodowym, zbrodnie etniczne, dążenia separatystyczne, narody bez państwa, sytuacja mniejszości w kontekście bezpieczeństwa).
  2. Migracje w Europie
  3. Wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw Europy Środkowo – Wschodniej i Bałkanów
  4. Czechy, Słowacja, Węgry i Bułgaria– sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa
  5. Ekstremizm (narodowo – wyzwoleńczy, ekologiczny, polityczny) w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym
  6. Turcja – bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe, diaspora turecka w Europie, prawa kobiet w Turcji
  7. Ochrona dziedzictwa kulturowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny
  8. Bezpieczeństwo kulturowe i bezpieczeństwo społeczne – zakres przedmiotowy i podmiotowy.

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z metodami i technikami badawczymi, zasadami konstrukcji pracy i przygotowania konspektu pracy oraz przygotowania przypisów i bibliografii. Przygotują również konspekt pracy. W drugim semestrze będą pracować nad poszczególnymi rozdziałami.