University of Wroclaw

Institute of International and Security Studies

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki

You are here: Home > Academic Staff > Andrzej Polus

avatar

dr hab. prof. UWr Andrzej Polus

Zakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych

E-mail: andrzej.polus@uwr.edu.pl

Phone No: 71 375 52 92

Room: 316

social media https://orcid.org/0000-0002-6305-1599
social media https://scholar.google.pl/citations?user=6qbUePAAAAAJ&hl=pl
social media @andrzej_polus

Research Interests:

 • African Studies
 • Theoreis of International Relations

Media queries:

 • Socio-political situation in Sub-Saharan Africa
 • Global South - Global North relations

Education:

PhD in Political Sciences, habilitation in Political Sciences 

Academic CV

CV_Andrzej-Polus_ANGLO-2023 (PDF / 290.45 kb)


Research grants: 

- Stypendium programu Socrates na rok 2003 - pobyt w University of Plymouth, Faculty of Human Science; 
- British Council Young Scientist Programmee, edycja 2007; 
- Grant ministerialny Komitetu Badań Naukowych „Commonwealth na arenie międzynarodowej”; 
- Garnet, VI Program Ramowy UE; 
- Fatal Transactions www.fataltransactions.org (EuropeAid/122548/C/ACT/multi); 
- Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr rej. N N116 443837 „Pułapka bogactw naturalnych na przykładzie Botswany i Zambii”; 
- Research Networking Programme „African Borderlands Research Network (ABORNE)"; 
- Grant naukowy Wydziału Nauk Społecznych UWr. pt. "Perspektywy rozwoju nowych państw naftowych w Afryce na przykładzie Ghany" (2011); 
- Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00 PIERWSZA EDYCJA; 
- opiekun naukowy/promotor badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki - "Funkcjonowanie społeczności producenckich Fair Trade", nr projektu 2011/01/N/HS4/02146. Badania realizowane przez Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych; 
- Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni, Nr projektu: POKL.04.01.01-00-054/10-00 TRZECIA EDYCJA; 
- Luty 2013 - staż naukowo-dydaktyczny na Stellenbosch University (RPA), w ramach programu Erazmus Mundus Global Studies - a European Perspective. (w trakcie pobytu: prowadzenie seminariów, prezentacja wyników badań własnych, zajęcia dydaktyczne - theories of IR i praca badawcza); 
- Grant naukowy Wydziału Nauk Społecznych UWr. i PGNiG, pt. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej na przykładzie Namibii, wizyta studyjna w Windhoek, wrzesień 2013; 
- Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki, program Opus, pt. Weryfikacja hipotezy klątwy surowcowej w Afryce Subsaharyjskiej. Przypadek Tanzanii, kwiecień 2016 (badania ternowe w Tanzanii, wykłady na Dar es Salaam University, prezentacja wyników badań na uczelniach w Wielkiej Brytanii). 

- Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki, program Opus, pt. Strategie wyrównywania szans w państwach post-apartheidowych. Analiza porównawcza, marzec 2018 (badania ternowe w RPA i Namibii). Kierownik projektu;

- Grant naukowy Narodwego Centrum Nauki, program Harmonia, realizowany wspólnie z SOAS i University of St. Andrews, pt.  Efekty spillover chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Afryce na przykładzie Angoli i Zambii, wykonawca projektu. 


  
Publications: 

PhD thesis:


  A. Polus, Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. 

Monographs: 
A. Polus, Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych. Przypadek Botswany, Ghany i Zambii, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013.


Ł. Fijałkowski, A. Polus, Azja Południowo-Wschodnia i Australazja w stosunkach międzynarodowych, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006. 


K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany, CeDeWu, Warszawa 2012. 
A. Polus, P. Mikiewicz, Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.


P. Mikiewicz, A. Polus, Biologia a stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2020. 


Edited volumes


-Zgubne Transakcje. Fatal Transactions, red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010. 


- Sport w stosunkach międzynarodowych, red. nauk. A. Polus, Toruń 2009. 


-China's Rise in Africa. Perspectives on a developing connection, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, Routledge, London 2011. 

Publications with JCR:

 
- Andrzej Polus (współautorzy Dominik Kopiński, Wojciech Tycholiz), Resource curse or resource disease? Oil in Ghana, "African Affairs", Volume 112 Issue 449, October 2013, s. 583-601 , Oxford University Press, Oxford 2013. 


- K. Czernichowski, D. Kopiński, A. Polus, Polish African Studies at a Crossroads: Past, Present and Future, "Africa Spectrum", Vol. 47, No. 2 – 3, 2012, pp. 167-185. 


- A. Polus, D. Kopiński, W. Tycholiz, Ready or Not: Namibia as a Potentially Succesful Oil Producer, "Africa Spectrum", Vol. 50, No. 2, 2015, pp. 31-55.

 
- A. Polus, W. Tycholiz, Why is it Taking so Long? Solving the Oil Extraction Equation in Uganda, "African and Asian Studies", Vol. 15, Issue 1, 2016, pp. 77-97.


- A. Polus, W. Tycholiz, The Norwegian Model of Oil Extraction and Revenues Management in Uganda, "African Studies Review", December 2017, https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/article/norwegian-model-of-oil-extraction-and-revenues-management-in-uganda/511266191668B3C977B1137F5EF802C2 


- A. Polus, W. Tycholiz, David versus Goliath: Tanzania’s Efforts to Stand Up to Foreign Gas Corporations, "Africa Spectrum", Vol. 54(1), 2019, s. 61–72, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0002039719848507, doi: https://doi.org/10.1177/0002039719848507


- A. Polus, D. Kopiński, W. Tycholiz, Reproduction and convertibility: examining wealth inequalities in South Africa, "Third World Quarterly", 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01436597.2020.1800450 


W. Tycholiz, A. Polus, Different times, same story: the (un)changing dynamics of structural dependence in Tanzania, "Third World Quarterly" 2022, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436597.2022.2089649?scroll=top&needAccess=true&journalCode=ctwq20 


Other publications: 


- A. Polus, The Commonwealth at the Turn of XXI Centrury, w: "Economic Papers 41", Warsaw School of Economics Institute for International Studies, 2006, pp. 117-136. 


- A. Polus Commonwealth as a pattern of governance. Developing relations between intergovernmental and nongovernmental Commonwealths, w: "Global Impact of Regional International Organizations. Issues of Regionalism and Regional Integration", ed. . B. Fenko, Ł. Fijałkowski, Z. Sabic, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 294-312.

 
- A. Polus, Norms and Values in American International Relations Theories, w: "The United States and the World: from imitation to challenge", ed. A. Mania, Ł. Wordliczek, Jagiellonian University Press, Kraków 2009, pp. 195-208, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/75EF1865DB68370DC6DFF7788E0B4B66/9788323382805c15_p195-208_CBO.pdf/norms_and_values_in_american_international_relations_theories.pdf  

 
- A. Polus, The very meaning of norms and patterns of behaviours in IR. Epistemological and methodological consequences of interparadigm debates, w: "Crucial Problems of International Relations Through the Eyes of Young Scholars", ed. A. Fires, I. Varga, Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2009, pp. 347-361. 


- A. Polus, Critical Evaluation of the Natural Resources Curse Hypothesis as a New Paradigm in African Studies, w: "Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars", ed. L. Kovacovska, M. Jenickova, Vysoka škola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomica, Praha 2010, pp. 358-369.

 
- A. Polus, (co-authored by D. Kopiński), Is Botswana creating a new gaza strip? An analysis of the "fence discourse", w: "Crossing African Borders: Migration and Mobility",  University Institute of Lisbon, Lisbon 2012, pp. 83-96. 

- "Journal of Contemporary African Studies", Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor.

 
- D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, Contextualising Chinese engagement in Africa, w: "Journal of Contemporary African Studies", Special Issue, Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, pp. 129-136.

 
- D. Kopiński, A. Polus, Sino-Zambian relations: "An all-weather friendship" weathering the storm,  "Journal of Contemporary African Studies", Contextualising Chinese engagement in Africa,  Volume 29, Issue 2, 2011, ed. D. Kopiński, A. Polus, I. Tylor, pp. 181-192. 


- A. Polus, Rozwój polityczny Zambii w okresie postkolonialnym, w: "Zgubne Transakcje. Fatal Transactions", red. nauk. A. Polus (co-edited by D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, pp. 139-156. 

- A. Polus, Wstęp, w: "Zgubne Transakcje. Fatal Transactions", red. nauk. A. Polus (współredaktor: D. Kopiński), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, pp. 6-13. 


- A. Polus, Społeczny konstruktywizm i problemy związane z badaniami relacji pomiędzy sportem a polityką międzynarodową, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 27-35. 


- A. Polus, Relacje pomiędzy sportem a polityką międzynarodową we Wspólnocie Narodów, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 174-193. 


- A. Polus, Wstęp, w: "Sport w stosunkach międzynarodowych", red. naukowa A. Polus, Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 7-16. 

-A. Polus, Wspólnota Narodów na przełomie XX i XXI wieku. Rola Commonwealthu podczas negocjacji prowadzonych w ramach WTO, w: "Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej", tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2005, pp. 107 – 117. 

- A. Polus, Governance we Wspólnocie Narodów. Relacje pomiędzy międzyrządowym Commonwealthem a społeczeństwem obywatelskim, w: "Integracja a globalizacja", tom 2, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wrocław 2006. 
 

-A. Polus, Governance w stosunkach międzynarodowych, w: "Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych", red. K. Jędrzejczyk – Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmuller, Toruń 2008, pp. 39 – 58. 
-A. Polus, Aktywność Wspólnoty Narodów na polu wzmacniania zasad demokratycznych na kontynencie afrykańskim, w: "Plemię państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich", red. R. Vorbrich, Poznań 2007, pp. 225 – 236. 

- A. Polus (współautor K. Czernichowski), Zambia w gospodarce światowej, w: "Regionalizacja i lokalizacja", red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2009, pp. 75-86. 

- A. Polus, Społeczno-polityczne uwarunkowania inwestycji chińskich w Zambii, w: "Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 150 pt. Problemy regionalizmu", red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wyd. UE, Wrocław 2010, pp. 285-294. 

- A. Polus, Połączenie społecznego konstruktywizmu i teorii governance′u w analizach relacji pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i sferą biznesu, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, P. Badyna, Nr 5, 2009, s. 97-105. 
A. Polus, Kryzys teorii stosunków międzynarodowych w dobie globalizacji, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 8, 2010, pp. 133-143. 
- A. Polus, Głos w dyskusji: globalizacja a demokratyzacja - jaki globalny governance, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 6, 2010, pp. 105-107. 

- A. Polus, Głos w dyskusji. Pozycja Chin na arenie międzynarodowej w dobie kryzysu, w: "Kultura-Historia-Globalziacja", red. A. Nobis, Nr 9, 2011, pp. 155-157. 

- A. Polus, Kontrowersje związane z przeszczepianiem teorii postkolonialnej na grunt stosunków międzynarodowych, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 10, 2011, pp. 163-173. 

- A. Polus, Kwestia przesiedleń Basarwa w Botswanie — perspektywa międzynarodowa i lokalna. "Nazwij i zawstydź" vs. botho, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 12, 2012, pp. 199-209. 

- A. Polus (co-authored by Ł. Fijałkowski), Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Waltza, w: "Wrocławskie Studia Politologiczne", nr 13, 2012, pp. 60 – 72. 

- A. Polus, Komentarz do polemiki Adama Nobisa i Franciszka Czecha ("Kultura — Historia — Globalizacja", nr 11). Zasada nieoznaczoności w definiowaniu globalizacji, w: "Kultura-Historia-Globalizacja", red. A. Nobis, Nr 12, 2012, pp. 273-274. 

- A. Polus, Stanowisko Wielkiej Brytanii pod rządami Tony′ego Blair′a wobec wspólnej waluty europejskiej w latach 1997 – 2005, w: "Dyskurs", numer 2/2005, pp. 140-151. 
- A. Polus, Polityczne aspekty klątwy surowcowej. Hipoteza? Teoria? Nowy paradygmat w studiach afrykanistycznych?, w: "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010", red. B. Ndiaye, P. Letko, Olsztyn 2010, pp. 191-201. 

- A. Polus, Wpływ organizacji społeczeństwa obywatelskiego na kształt zambijskiej sceny politycznej – pomiędzy governance a neopatrymonializmem, w: "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2011", t. 2, red. B. Ndiaye, Olsztyn 2011, pp. 185-194. 

- A. Polus, Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy polityczne w Zambii i Botswanie, w "Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2012", t. 3, Olsztyn 2012, pp. 25-34. 

- A. Polus, Strategia Ghany ukierunkowana na uniknięcie klątwy surowcowej w: "Nowe strategie na nowy wiek : granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych : praca zbiorowa", red. nauk. Michał Chorośnicki [et al.]. - Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013. 

- A. Polus, Krytyczna analiza rozwoju teorii stosunków międzynarodowych, w: "Aspekty metodologiczne oraz teoretyczne w subdyscyplinach politologii", red. nauk. Ł. Młyńczyk, B. Nitschke, Adam Marszałek, Toruń 2013, pp. 516-531. 

- A. Polus, The Inevitability of the “Resource Curse” in Sub-Saharan Africa? Relations between NGOs and Governments in Zambia, Botswana and Ghana, w: “The Polish Quarterly of International Affairs”, nr 4/2013, Vol. 22, pp. 77-92. 

- A. Polus, Reforma rolna w Republice Południowej Afryki, w: "Forum Politologiczne", tom 16, Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Olsztyn 2014, pp. 235-260. 
 - A. Polus, Postkolonialna teoria stosunków międzynarodwych, w: "Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych", red. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, pp. 113 - 128. Rozdział dostępny pod adresem: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2871/stosunki-m-2014m.pdf?sequence=1 

- A. Polus, Ł. Fijałkowski, Krytyczne spojrzenie na pojecie soft power Josepha S. Nye′a, w: "Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych", red. K. Kącka, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, pp. 255-274. Rozdział dostępny pod adresem: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2871/stosunki-m-2014m.pdf?sequence=1 

- A. Polus, Uganda pod rządami Yoweriego Museveniego. Od "modelowej" odbudowy pokonfliktowej do inkluzywnej sieci patronażu, w: "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 46, 2015, pp. 135-146. Artykuł dostępny pod adresem: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/46.pdf    

- A. Polus, K. Chwedczuk-Szulc, Konstruktywizm społeczny a prognozowanie w stosunkach międzynarodowych, w: "Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych", red. E. Stadtmuller, Ł. Fijałkowski, PTSM, Rambler, Warszawa 2015, pp. 27-41. 

- A. Polus, Struktury ideacyjne i modele rzecznictwa interesu w procesach komunikacji pomiędzy rządami a NGOs w Zambii, Botswanie i Namibii, w: "Forum Politologiczne", tom 19, Komunikowanie w Afryce. Endo- i egzogeniczne aspekty. Polityka - gospodarka - społeczeństwo - media, red. A. Żukowski, Olsztyn 2015, pp. 47-65. 

- A. Polus, Liberalizm(y) jako punkty referencyjne w teorii stosunków międzynarodowych, w: "Liberalizm & neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: Teoretyczny pluralizm", red. E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel, Rambler, Warszawa 2016,pp. 37-49. 

- A. Polus, Polish - Sub-Saharan African Economic and Political Relations After 1989, "Politeja", No. 3 (42), 2016, special issue "African Studies" (ed. R. Kłosowicz), pp. 93-110: http://www.akademicka.pl/ebooks/free/c3b7109ec2dbc4b3834ccd59bc1d59d3.pdf 

- A. Polus, M. Cześnik, Reforma rolna w Zachodniej Prowincji Przylądkowej Republiki Południowej Afryki, "Politeja", Nr 43, (4), 2016, pp. 121-138: http://akademicka.pl/ebooks/free/a80897cfaa6b1c7d5a1593c0c3a0ff3e.pdf 

- A. Polus, Postkolonializm, w: "Socjologia sportu", red. nauk. H. Jakubowska, P. Nosal, PWN, Warszawa 2017, pp. 165-174. 

- A. Polus, "Ewolucja" polityki zagranicznej Tanzanii, w: "Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód & Ameryka Łacińska", red. P. Materna, M. Pietrasiak, R. Bania, M. Stelmach, Rambler Press, PTSM, Warszawa 2017, s. 281-299.

- A. Polus, W. Tycholiz, Perspektywy wystąpienia zjawiska klątwy surowcowej w Ugandzie, w: "Ex Africa Semper Aliouid Novi", tom IV, red. L. Buchalik, J. Różański, Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2017, s. 117-136.  

- A. Polus, Znaczenie teorii stosunków międzynarodowych, w: "Międzynarodwe stosunki polityczne", red. Ł. Fijałkowski, R. Kunert-Milcarz, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2018, s. 43-61. 

- A. Polus, Polityka Tanzanii wobec EAC w kontekście negocjacji Umów o Partnerstwie Gospodarczym, w: "Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku", red. A. Mania, M. Grabowski, J. Mormul, Rambler, Warszawa 2018, s. 187-204.  Polityka-Zagraniczna-Tanzani_Polus-finalny (PDF / 104.55 kb)

- A. Polus, W. Tycholiz, Ekonomia polityczna relacji międzynarodowych korporacji wydobywczych z państwem afrykańskim. Przypadek Tanzanii, w: "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol. 58, 2018, s. 177-195, artykuł dostępny pod adresem: http://www.athenaeum.umk.pl/numery/58.pdf 

- A. Polus, Narracje i konteksty związane ze zwiększeniem partycypacji czarnoskórej ludności w działalności gospodarczej w Republice Południowej Afryki, w: "Forum Politologiczne", Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego, tom 27, red. A. Żukowski, Olsztyn 2018, s. 121-137. Forum-Politologiczne-27_-Polus (PDF / 264.12 kb)  

- A. Polus, W. Tycholiz, Gold, Gas and Lies: Extractive Sector in a Sub-Saharan Functional State. The Case of Natural Resource Sector in Tanzania, "Politeja", Vol 15 No 56 (2018): The Problem of Africa's Dysfunctional States, ed. R. Kłosowicz, s. 151-168, artykuł dostępny pod adresem: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/876 

- A. Polus, D. Kopiński, Nedza-koncepcji-globalnych-dobr-pubilcznych (PDF / 603.63 kb) , "Politeja", Nr 3 (60), 2019, s. 269-287. 

- K. Chwedczuk-Szulc, A. Polus, Social-Constructivism-as-Forecasting-Matrix-Collective-Habitus-in-International-Relations_Szulc-Polus (PDF / 230.23 kb) , "Polish Political Science Review", Vol. 8, Issue 1, 2020, s. 1-19, DOI: https://doi.org/10.2478/ppsr-2020-0001artykuł dostęny pod adresem: https://content.sciendo.com/view/journals/ppsr/8/1/article-p1.xml

-A. Polus, Political Aspects of Reproduction of Inequalities in the Republic of South Africa, "Historia i Polityka", No. 32(39)/2020, s. 9–26.  32107-73040-1-PB (PDF / 245.20 kb)  artykuł dostępny pod adresem: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/HiP/article/view/HiP.2020.011/27185 .

-P. Mikiewicz, A. Polus, Lekcje z pandemii. Globalna tragedia wspólnoty, w: "Sprawy Międzynarodowe", Tom 73 Nr 3 (2020): Westlessness czyli zmierzch Zachodu 2.0?, s. 19-39, DOI: https://doi.org/10.35757/SM.2020.73.3.04 

-A. Polus, Interregionalism and bilateralism in the context of EU-Africa relations, w: "The Routledge Handbook of EU-Africa Relations", ed. Toni Haastrup, Luís Mah, Niall Duggan, Routledge 2021.

-P. Mikiewicz, A. Polus, Refleksja po debacie na temat publikacji „Biologia a stosunki międzynarodowe”. Przełożenie koncepcji wyłożonych w monografi i na praktykę badawczą, "Wrocławskie Studia Politologiczne", 30/2021, s. 173-180; https://doi.org/10.19195/1643-0328.30.11.

-M. Herbut, Polus A., Syntezy Nie osiągniesz? Holizm Konfirmacyjny Wobec Dyskursu Teoretycznego W Stosunkach Międzynarodowych, "Politeja" 19 (1(76) 2022, https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/4476 .

-A. Polus, D. Kopiński, - Protesty społeczne a nierówności i zjawisko zawłaszczania państwa w RPA, "Atheneaum. Polskie Studia Politologiczne", Vol.74 (2), 2022, ss. 167–180, DOI: 10.15804/athena.2022.74.11. https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/74/apsp7410.pdf

-A. Polus, Postkolonializm i neokolonializm, w: "Słowniki Społeczne. Globalizacja i współzależność", red. A. Malewska, M. Filary-Szczepanik, Wydawnictwo Naukowe Ignatianum, Kraków 2022, s. 351-370,  globalizacja (PDF / 2.58 Mb) 


  
    Reports: 


- D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Europe-Africa on the Global Chessboard: The New Opening, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2013. (ekspertyza dla Kulczyk Investment nt. możliwości inwestowania w Afryce Subsaharyjskiej). 
 

- D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, New oil frontiers: Investors guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2014. (ekspertyza dla Kulczyk Investment nt. inwestowania w sektorze naftowym w Afryce,  Subsaharyjskiej). 

- D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Unpacking the African Consumer: Spending Patterns and Investment Opportunities, Central and Eastern Europe Development Institute, Warsaw 2015 (ekspertyza dla CEED Institute nt. rynku konsumenckiego w Afryce Subsahrayjskiej). 


- D. Kopiński, A. Polus, W. Tycholiz, Afryka wielu prędkości. Analiza 10 kluczowych procesów i rekomendacje dla przedsiębiorców, RIWA, Warszawa 2017.  RIWA_Afryka_Wielu_Predkosci-1 (PDF / 1.96 Mb) 


  

Other publications: 


-A. Polus, Pornografia biedy, w: "Recykling Idei", Nr 13, Lato 2012, s. 200-202.


- A. Polus, Stosunki międzynarodwe w Polsce. Szklanka do połowy..., Głosy w dyskusji z okrągłego stołu pt. „Między centrum a peryferiami: historia i współczesność nauki o stosunkach  międzynarodowych w Polsce” zorganizowanego w ramach VII Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Kraków, 9 listopada 2017 roku, "Politeja", rocznik 15, nr 53, 2018, s. 379-381. Miedzy-centrum-a-peryferiami_Andrzej (PDF / 136.96 kb) http://akademicka.pl/ebooks/free/c014d812cbe20ee2770441d837aaedf6.pdf  

-A. Polus, Inwazja Rosji na Ukrainę – konsekwencje polityczno-gospodarcze dla Afryki, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 1/2023, s. 138-147.https://www.pism.pl/publikacje/polski-przeglad-dyplomatyczny-nr-12023    

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Research Interests:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: