University of Wroclaw

Institute of International and Security Studies

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki

You are here: Home > Academic Staff > Galina Bogucka

avatar

mgr Galina Bogucka

Section of Polish Foreign Policy

E-mail: galina.bogucka@uwr.edu.pl

Phone No: 375 52 75

Room: 228

Office hours:

 • Office hours:
 • 5 September: 10.00-11.30

Publications

 • Galina Bogutcaia (with G. Bosse i Anke Schmidt-Felzmann), Lost in translation? Political elites and the interpretative values gap in the EU’s neighbourhood policies, w: Contemporary Politics, vol.12, no 2, July 2006,Routledge: 2006, p. 1-21.
 • Galina Bogucka, TheEuropean Union as an actor in the shared neighbourhood: a view from Moldova, in: Globalization of Politics, (ed.) Andelko Milardovic et al., Political Science Research Centre, University of Zagreb, 2008, p. 129-146.
 • Galina Bogucka, Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Republiki Mołdawii, in: Polityka Zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, (ed.) W. Baluk, Arboretum: Wrocław, 2008, p.147-158.
 • Galina Bogucka, Putin’s reforms in the Russian ‘managed democracy’, in: Racja Stanu nr.1 (1) 2007, Instytut Studiów Międzynarodowych UWr., Arboretum: Wrocław, 2007, p. 259-269.
 • Галина Богуцкая, Республика Молдова на распутье между ЕС и Россией’, in: Беларусь в современном мире, (ред.) В. Г. Шадурский, Факультет международных отношений, Белорусский государственный университет, Минск, 2007, p. 84-88.
 • Galina Bogutcaia, Sytuacja wewnętrzna Republiki Mołdawii, in: Konflikt niskiej intensywności w Naddniesztrzu, (ed.) M. Celewicz, J. Kłoczowski, M. Pietraś, Instytut Europy Wschodniej: Lublin, 2006, p. 69-90.
 • Galina Bogutcaia, Dizałalność ośrodków eskperckich w Wielkiej Brytanii na przykładzie IISS oraz RIIA w Londynie. Model dla Polski, in: Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, (ed.) M.S. Wolański, Arboretum: Wrocław, 2004, p.115-136.

Teaching

 • English for International Security studies (Land Forces, Air Forces, Navy, Military conflicts)
 • English for Politics and Diplomacy
 • Business English
 • English for Economy
 • Academic writing
 • Legal English
 • Translation workshop
 • Russian politics and society since 1985

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Research Interests:

  W internecie:

  Kontakt z mediami: