znajdujesz się: Strona głowna

Aktualności | Joszka Fischer / Fritz Stern / Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna

Users/7/thumbs/IMG_7157_2m7e4n.jpg

Przemyśleć Europę- Wrocławska Profesura im. Fritza Sterna dla Joszki Fischera

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Stadtmüller i dr Marty Ryniejskiej-Kiełdanowicz, dokumentująca wręczenie Wrocławskiej Profesury im. Fritza Sterna, która miała miejsce 12 czerwca 2013 r. Tego dnia Prezydent Wrocławia i Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego już po raz drugi wręczyli nagrodę, która została ustanowiona jako wyraz uhonorowania Prof. Fritza Sterna i jego naukowego dorobku. Decyzją Kapituły programu w 2013 r. laureatem nagrody został były Minister Spraw Zagranicznych i Wicekanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Joschka Fischer. Z tej okazji gość spotkał się z wrocławskim środowiskiem akademickim i wygłosił wykład The Crisis and the Future of Europe. Gospodarzem wykładu była prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller. Współorganizatorem tego ważnego wydarzenia był Instytut Studiów Międzynarodowych.

Czytaj więcej

Aktualności | praca magisterska / nagroda Ministra Spraw Zagranicznych / Zdzisław J. Winnicki

Users/7/thumbs/orzel_wyciety11_w9yu6r.jpg

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych dla naszego absolwenta

Z przyjemnością informujemy, że Pan Grzegorz Małyga otrzymał drugą nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za pracę magisterską pt. „Sytuacja mniejszości chrześcijańskich w arabskich krajach Bliskiego Wschodu”. Nagrodę przyznano w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

Czytaj więcej

Aktualności | koła i organizacje studenckie / SKN Bliskowschodnie

Users/7/thumbs/Wyprawa_do_Tatarow__1618052014_1238JPG_5saldn.jpg

Wyprawa badawcza Wielokulturowe Podlasie

Czym w Instytucie Studiów Międzynarodowych zajmują się koła naukowe poza organizowaniem konferencji? Mogą robić o wiele więcej - przykładem jest wyprawa badawcza „Wielokulturowe Podlasie” zorganizowana przez członków Bliskowschodniego Studenckiego Koła Naukowego (ISM) oraz Studenckiego Koła Naukowego „Oikumene” (IFKiKA) w dniach 16-18 maja 2014 r.

Czytaj więcej

Aktualności | działalność naukowa / konferencja naukowa / Inicjatywa Helwecka / Szwajcaria

Users/7/thumbs/Helvetia_uufwl8.jpg

Międzynarodowe seminarium naukowe Grupy Badawczej Inicjatywa Helwecka

W czwartek 12 czerwca 2014 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Grupy Badawczej Inicjatywa Helwecka pt. Swiss >>Sonderfall<<. Rozważania nad ustrojem politycznym, neutralnością, polityką zagraniczną i mediami w Szwajcarii.

Czytaj więcej