Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie. Analiza współpracy w 25. Rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie”

image: Justyna Arendarska

 dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie. Analiza współpracy w 25. Rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie. Analiza współpracy w 25. Rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie”, zorganizowana w dniu 1 czerwca 2017 r. przez Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych, umożliwiła wieloaspektową analizę ostatnich 25 lat współpracy polsko-ukraińskiej w znaczeniu politycznym, militarnym, ekonomicznym, geopolitycznym oraz społeczno-politycznym. Główne panele rozpoczęły się wykładami ekspertów: prof. Larysy Leszczenko z Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr., płk. Anatola Tichoniuka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz redaktora „Wrocławsko-lwowskich zeszytów prawniczych”, mgr. Daniela Butytera z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, . Różnorodne referaty wygłoszone przez prelegentów z uczelni polskich i zagranicznych umożliwiły ciekawą dyskusję. Przeanalizowano przede wszystkim przyszłe perspektywy współpracy międzynarodowej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, a także kwestie integracji Ukrainy z Unią Europejską."

Tekst i zdjęcia: Sandra Skopek

data utworzenia/modyfikacji: 19 czerwiec 2017 o 16:28:07

słowa kluczowe: Konferencja, konferencja studencka, konferencja-naukowa, wspolpraca, wspolpraca-miedzynarodowa, wspolpraca-naukowa