Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie 2017/2018

image: Justyna Arendarska

 dr Justyna Arendarska

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: justyna.arendarska@uwr.edu.pl

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie 2017/2018

good-idea_wzpgt9.jpgSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną na rok akademicki 2017/2018. Oferujemy studia licencjackie na kierunkach stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe i studia magisterskie na kierunkach stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe. Studiować można w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym).


Studia w zakresie stosunków międzynarodowych przygotowują absolwentów do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza na temat funkcjonowania państwa i gospodarki w wymiarze międzynarodowym, czyli w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Studentom stosunków międzynarodowych oferujemy spotkania z profesorami wizytującymi z prestiżowych uczelni zagranicznych, dodatkowe konwersatoria językowe przygotowujące do pracy w otoczeniu międzynarodowym oraz bogatą ofertę wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus Plus. Dodatkową zalet naszych studiów jest możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia studiów magisterskich (double degree), wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Padwie.


Specjalności oferowane na studiach licencjackich: gospodarka i biznes międzynarodowy, służby zagraniczne, studia europejskie, studia wschodnie, studia niemieckie, zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych.

Specjalności oferowane na studiach magisterskich: gospodarka i biznes międzynarodowy, współczesne służby dyplomatyczne, studia rozwojowe i regionalne, studia wschodnie, studia niemieckie, dyplomacja publiczna i media.


Studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego przygotowują do podjęcia pracy zarówno w instytucjach państwowych, jak i w komercyjnych, aktywnych w sferze bezpieczeństwa, czyli np. w administracji publicznej i samorządowej, w sztabach zarządzania kryzysowego, w jednostkach zajmujących się edukacją dla bezpieczeństwa itp. W ramach zajęć studenci mają możliwość spotkania praktyków z dziedzin związanych z bezpieczeństwem oraz rozwijać swoje pasje w kołach naukowych pod okiem doświadczonych i kompetentnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Na studiach licencjackich studenci mają możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek edukacyjnych: bezpieczeństwo państwowe i bezpieczeństwo międzynarodowe.


Zajęcia w Instytucie Studiów Międzynarodowych są prowadzone przez młodą, dobrze wykształconą i wysoko ocenianą przez studentów kadrę naukowo-dydaktyczną. Wszystkie wykłady i konwersatoria odbywają się w kampusie przy ul. Koszarowej, położonym w dogodnej lokalizacji, z dostępem do internetu, biblioteki i studium wychowania fizycznego. Do kampusu można dojechać zarówno przez Autostradową Obwodnicę Wrocławia, jak i przez obwodnicę śródmiejską Wrocławia.

data utworzenia/modyfikacji: 13 wrzesień 2017 o 14:24:25

słowa kluczowe: rekrutacja