Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > "Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku"

image: Bartłomiej Łódzki

 dr Bartłomiej Łódzki

Zakład Komunikowania Międzynarodowego

adres e-mail: bartlomiej.lodzki@uwr.edu.pl

"Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku"

W dniach 9 - 10 czerwca br. w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie odbyła się druga edycja cyklicznej konferencji zatytułowanej: "Znakomici Grodnianie przełomu XIX i XX wieku". Pomysłodawcą cyklu jest dyrektor ISM prof. dr hab. Zdzisław J. Winnicki. Przedmiotem tegorocznych obrad był naukowy ogląd zagadnień związanych z popowstaniowym (po roku 1863 - 64) epizodem pracy organicznej tutejszych ziemian, szlachty zaściankowej oraz rzemieślników i przemysłowców Polaków ówczesnej Grodzieńszczyzny. Konferencja z udziałem licznych Polaków współczesnego Grodna w części teoretycznej odbyła się w Konsulacie a rolę organizatora pełnił Związek Polaków na Białorusi. Drugi dzień uczestnicy ; naukowcy z Warszawy, Białegostoku, Olsztyna, Wrocławia oraz Grodna, Brześcia i Mińska spędzili na wyjeździe plenerowym w okolicach związanych z działalnością postaci przywołanych w referatach. Kolejna edycja konferencji odbędzie się w roku przyszłym i będzie poświęcona wybitnym twórcom kultury polskiej na Ziemi Grodzieńskiej z okresu przed I. wojną światową.

http://znadniemna.pl/31451/o-pracy-organicznej-grodnian-mieszkajacych-przelomie-xix-xx-wieku/

data utworzenia/modyfikacji: 15 czerwiec 2018 o 10:15:01

słowa kluczowe: konferencja-naukowa