Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

zasady rekrutacji - bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Nowa matura


przedmiotwspółczynnik
dla poziomu podstawowego
współczynnik
dla poziomu rozszerzonego
 historia0,51
 wiedza o społeczeństwie0,51
przedmiot
(jeden do wyboru)
język polski (pisemny),
geografia, matematyka
0,250,5
język obcy nowożytny
(pisemny)
język angielski, język niemiecki,  język francuski, język rosyjski0,20,4

 

Stara matura

Świadectwo dojrzałości uzyskane poza granicami Polski


Warunkiem przyjęcia kandydatów na stacjonarne studia licencjackie jest przystąpienie do egzaminu ustnego. Kandydat musi legitymować się świadectwem maturalnym/świadectwem dojrzałości. Wstępny egzamin ustny odbywa się przed komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów. W toku egzaminu kandydat losuje dwa pytania przygotowane w oparciu o listę zagadnień (lista zagadnień egz), uprzednio ogłoszoną przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Liczba zagadnień egzaminacyjnych wynosi 30. Odpowiedź na każde z pytań punktowana jest w skali 0-10 punktów. Egzamin uważa się za zdany jeśli kandydat uzyskał z każdej odpowiedzi minimum 6 punktów. Punkty uzyskane z odpowiedzi na każde pytanie sumują się i stanowią podstawę przygotowania przez komisję rekrutacyjną listy rankingowej. Przyjęcie następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.

Egzamin odbędzie się 10.07.2018 r., godz. 10.00, w sali 108 Instytutu Studiów Międzynarodowych ul. Koszarowa 3, Wrocław.

 

data utworzenia/modyfikacji: 06 kwiecień 2018 o 17:02:20 autor:  dr Justyna Arendarska

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, rekrutacja