Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe II stopnia niestacjonarne

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich legitymujący się dyplomem licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplomem licencjata/ magistra nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych lub nauk o bezpieczeństwie. Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Kandydat winien posiadać dyplom licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych lub dyplom licencjata/magistra nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni publicznych i niepublicznych.

data utworzenia/modyfikacji: 01 kwiecień 2017 o 01:31:33 autor:  dr Justyna Arendarska

słowa kluczowe: stosunki-miedzynarodowe, rekrutacja