Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Studiów Międzynarodowych

Znajdujesz się w: Strona główna > Kandydaci > Zasady rekrutacji > zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

zasady rekrutacji - stosunki międzynarodowe studia II stopnia stacjonarne

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest miejsce na liście rankingowej w ramach określonego limitu miejsc. O miejscu na liście rankingowej decyduje ocena na dyplomie studiów licencjackich stosunków międzynarodowych lub dyplomie licencjackim lub magisterskim studiów z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, filologicznych, administracyjnych, ekonomicznych, prawnych, nauk o bezpieczeństwie. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdzie się osoba z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.


DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ
Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie listy rankingowej zbudowanej w oparciu o ocenę końcową na dyplomie licencjackim/magisterskim kandydata. W przypadku, gdy na liście rankingowej znajdą się osoby z taką samą oceną, o przyjęciu rozstrzygnie średnia wszystkich ocen z toku studiów licencjackich lub magisterskich. Średnia (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) powinna być potwierdzona przez uczelnię macierzystą.

data utworzenia/modyfikacji: 01 kwiecień 2017 o 01:27:47 autor:  dr Justyna Arendarska

słowa kluczowe: bezpieczenstwo-miedzynarodowe, bezpieczenstwo-narodowe, stosunki-miedzynarodowe, rekrutacja