Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Erasmus+   > Historia Erasmus+ w ISM

Historia Erasmus+ w ISM

W 1998 r. Instytut Studiów Międzynarodowych przystąpił do realizacji programu LLP-Erasmus, którego zasadniczym celem jest ułatwienie podejmowania nauki na wyższych uczelniach za granicą studentom ISM. W roku akademickim 1999/2000 na studia na uczelniach zagranicznych wyjechało pierwszych 7 studentów ISM. Od tego czasu stale wzrastała liczba zawieranych przez nasz Instytut umów oraz rosła liczba studentów wysyłanych za granicę, co ilustruje poniższe zestawienie.


Instytut Studiów Międzynarodowych umożliwia udział w Programie w jednakowym stopniu studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Od początku realizacji Programu od kilku do kilkunastu studentów studiów niestacjonarnych wyjechało na pełnych prawach studentów stacjonarnych za granicę. Warunki ramowe ku temu tworzą umowy bilateralne podpisane przez nasz Instytut z zainteresowanymi instytutami na uniwersytetach działających w Unii Europejskiej. W 1998 r. naszą współpracę rozpoczynaliśmy od 3 umów, aktualnie mamy zawartych kilkadziesiąt porozumień.


Instytut Studiów Międzynarodowych współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi w zakresie wymiany studentów i wykładowców. Są to zarówno uczelnie z krajów Europy Zachodniej, jak również Uniwersytety z nowych krajów członkowskich.

Zdecydowana większość tych umów dotyczy współpracy w obszarze stosunków międzynarodowych, ale są także i takie, które realizowane są w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych, w tym politologii i ekonomii.

Rok akademicki

Liczba studentów ISM

1999/2000

7 osób

2000/2001

9 osób

2001/2002

11 osób

2002/2003

31 osób

2003/2004

34 osoby

2004/2005

72 osoby

2005/2006

66 osób

2006/2007

50 osób

2007/2008

47 osoby

2008/2009

47 osób

2009/2010

46 osób

2010/2011

33 osoby

2011/2012

28 osób

2012/2013

29 osób

2013/2014

14 osób

2014/2015

42 osoby