Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Erasmus+  

Program Erasmus+

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


W ramach programu możliwe są wyjazdy: 

Możliwości wyjazdów w ramach innych programów: https://inhttps://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymianyternational.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/inne-wymiany 

Rekrutacja Erasmus+ (studia) na rok akademicki 2023 / 2024

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Lista dostępnych miejsc wraz z adresami e-mail do zagranicznych Koordynatorów Programu Erasmus Plus:


Etapy rekrutacji:    

I ETAP – sprawdzenie językowe

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych odbywają się w grudniu i styczniu w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

na ul. Nankiera 2/3. Terminy rozmów:

I termin  - 09.12.2022 (zapisy od 30.11 - 06.12.2022)

II termin - 20.01.2023 (zapisy od 10.01 - 17.01.2023)


Zapisy na rozmowę kwalifikacyjną prowadzi sekretariat SPNJO.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 


https://spnjo.uwr.edu.pl/polscy-studenci/


Sprawdzenie językowe nie dotyczy studentów, którzy studiują na kierunkach realizowanych w języku angielskim. Studenci, którzy posiadają certyfikaty językowe lub ukończyli lektorat językowy na poziomie B2II, nie mają obowiązku przystąpienia do rozmowy, ale muszą się skontaktować z sekretariatem SPNJO celem umieszczenia ich nazwisk na liście przekazywanej Koordynatorowi Programu Erasmus+. 

II ETAP – rekrutacja w ISM

do 20 lutego 2023 – przesłanie mailem kompletnej dokumentacji do Koordynatora Programu Erasmus+

      28 lutego 2023 - ogłoszenie przez Koordynatora wyników rekrutacji drogą mailową i przyznanie Studentowi miejsca

                                   wyjazdowego w USOSweb. Student uzupełnia dane w USOS i zatwierdza je. W późniejszym czasie 

                                   Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM) generuje link do aplikacji w bazie BWM 

                                   https://international-applications.uni.wroc.pl/  i przesyła go studentowi drogą mailową. 

      03 marca 2023 - zakończenie rekrutacji.       


Dokumenty wymagane w rekrutacji: 


Kompletną dokumentację należy przesłać w JEDNYM mailu na adres Koordynatora: irena.kurasz@uwr.edu.pl                        wpisując w tytule maila dane Studenta według wzoru: ERASMUS_IMIĘ_NAZWISKO.


PROSZĘ NIE SKŁADAĆ DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ ONLINE i TYLKO KOMPLETNA DOKUMENTACJA, PRZESŁANA W JEDNYM MAILU BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ. 


PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA STYPENDIUM 
 • do 30 czerwca (gdy wyjazd nastąpi w sem. zimowym 2023) / do 30 stycznia 2024 (wyjazd w sem. letnim 2024) -  Student przygotowuje na swoim koncie w BWM Porozumienie o programie zajęć, ang. Learning Agreement (LA) na bazie oferty programowej, otrzymanej z zagranicznej uczelni. W tabeli A należy wpisać wybrane przedmioty z zakresu nauk społecznych, w tabeli B - przedmioty realizowane w programie studiów ISM, przypadające w semestrze mobilności. Każda z tabel powinna zawierać przedmioty, których łączna wartość wynosi 30 ECTS w semestrze. Po wypełnieniu Learning Agreement Student powinien ZATWIERDZIĆ ten dokument w systemie, by wyświetlił się on w panelu Koordynatora celem złożenia przez niego elektronicznego podpisu. 
 • Learning Agreement należy obowiązkowo złożyć w Dziekanacie przed wyjazdem na stypendium. Powinien być podpisany przez Koordynatora ISM, Koordynatora uczelni przyjmującej, a także przez Studenta. 
 • Studenci, którzy wyjeżdżają na stypendium Erasmus+ w trakcie trwania seminarium dyplomowego, zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie w ciągu miesiąca od rozpoczęcia semestru:
 • Jeżeli stypendium przypada na semestr, w którym Student zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotu z wpisem warunkowym, może on
ZOBOWIĄZANIA STUDENTA W TRAKCIE POBYTU NA STYPENDIUM
 • W przypadku wprowadzenia zmian do Porozumienia o programie zajęć po przyjeździe na uczelnię zagraniczną, (gdy np. godziny wybranych zajęć się nakładają i powstaje potrzeba zamiany wybranych przedmiotów na inne), Student sporządza aneks do wcześniejszej umowy na swoim indywidualnym koncie, przygotowując dokument Changes to Learning Agreement (CHtoLA). Dokument ten Student zobowiązany jest przesłać (z podpisem własnym, Koordynatora ISM i Koordynatora uczelni zagranicznej) do Dziekanatu WNS w ciągu miesiąca od rozpoczęcia studiów na zagranicznej uczelni. 
 • Dodatkowe informacje na temat ewentualnego przedłużenia stypendium, wysokości grantów i ubezpieczenia na nowy semestr można znaleźć tu: https://https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studiainternational.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia
ZOBOWIĄZANIA STUDENTA PO POWROCIE ZE STYPENDIUM
Po powrocie ze stypendium Student zobowiązany jest rozliczyć się z Dziekanatem przed 30 września roku akademickiego, w którym wziął udział w Programie, przedkładając wymagane dokumenty: 

 • Certyfikat osiągnięć studenta, wypełniony w języku polskim, zatwierdzony przez Koordynatora (załącznik nr 2 do pobrania tu:  Regulamin_RW-WNS-z-dnia-25-stycznia-2019-r (PDF / 240.63 kb)                       - OBOWIĄZKOWO
 • Transcript of Records (ToR) - dokument otrzymany z uczelni zagranicznej    - OBOWIĄZKOWO
 • Wniosek studenta, dot. uzupełnienia deficytu punktów ECTS                         - OPCJONALNIE, dotyczy Studentów, którzy na wyjeździe uzyskali mniej niż 30 ECTS  (załącznik nr 3 do pobrania tu:  Regulamin_RW-WNS-z-dnia-25-stycznia-2019-r (PDF / 240.63 kb) )

W celu przeliczenia ocen w Certyfikacie osiągnięć (załącznik nr 2 Regulaminu RW WNS) uzyskanych na uczelni zagranicznej na oceny obowiązujące w systemie polskim - proszę kierować się poniższymi wskazówkami:

Student zobowiązany jest do rozliczenia stypendium osobno w Dziekanacie WNS oraz w Biurze Współpracy MIędzynarodowej. 

Warunki rozliczenia się z BWM opisane są na stronie: https:https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia//international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia

INFORMACJE DODATKOWE 
 • Biuro Współpracy Międzynarodowej wymaga od Studentów uzyskania minimum 20 ECTS, by rozliczyć stypendium od strony finansowej. Natomiast uzyskanie 30 ECTS jest wymagane od strony naukowej, by Student zaliczył semestr. 
 • POMOCNE DOKUMENTY - tu znajdziesz wykaz wszystkich zobowiązań Studenta przed, w trakcie i po powrocie ze stypendium:  Deklaracja-studenta (DOCX / 19.69 kb) 


Ewentualne pytania (studenci wyjeżdżający) proszę kierować do Koordynatora Programu Erasmus+

dr Irena Kurasz, e-mail: irena.kurasz@uwr.edu.pl  


Czytaj także: Historia Erasmus+ w ISM