Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Erasmus+

Erasmus+

Startuje Rekrutacja Erasmus+ na rok akademicki 2021-2022!Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:


Lista dostępnych miejsc wraz z adresami e-mail do lokalnych Koordynatorów Programu Erasmus Plus:

ISM_Uczelnie-przyjmujace_2021-2022 (XLSX / 1.05 Mb)


WAŻNE! Roskilde, Gandawa oraz Wiedeń przyjmują jedynie studentów programu EMGS. 


Etapy rekrutacji:

 

I ETAP – sprawdzenie językowe


Rozmowy kwalifikujące z języków obcych odbywają się w grudniu i styczniu (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, włoski) w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lub online (terminy zapisów i rozmów na stronie http://www.spnjo.uni.wroc.pl/ )


II ETAP – rekrutacja w ISM


do 19 lutego 2021 – student wysyła mailem swoją aplikację, która obejmuje następujące dokumenty: list motywacyjny (najważniejsze to wskazać 5 uniwersytetów do których student aplikuje, w kolejności od pierwszego do ostatniego wyboru), CV i średnią ocen z ostatniego roku akademickiego 2019/2020 lub semestru zimowego 2020/2021 (w przypadku studentów I roku studiów licencjackich lub magisterskich. W celu uzyskania średniej z ocen proszę skontaktować się mailowo z Dziekanatem i poprosić o dokument w formie pdf: http://www.dziekanat.wns.uni.wroc.pl/Dziekanat/Pracownicy-dziekanatu


Dokumenty należy przesłać w JEDNYM mailu na adres karolina.olszewska@uwr.edu.pl w tytule wpisując ERASMUS_IMIĘ_NAZWISKO.


PROSZĘ NIE SKŁADAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW W SEKRETARIACIE. Rekrutacja odbywa się TYLKO ONLINE i TYLKO KOMPLETNE I PRAWIDŁOWE ZGŁOSZENIA PRZESŁANE W JEDNYM MAILU BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. 


26 lutego 2021- przyznanie przez koordynatora miejsc wyjazdu w USOS. Student ma obowiązek sprawdzić USOS.


do 6 marca 2021 - uzupełnienie danych w USOS przez studenta i kliknięcie "zatwierdź" przyznanego wyjazdu. Jednocześnie student zakłada konto na https://international-applications.uni.wroc.pl/login wypełnia formularz zgłoszeniowy. Podpis koordynatora będzie wygenerowany przez system automatycznie. 


III ETAP REKRUTACJI


 do 31 maja 2021 - sporządzenie online przez kandydata LEARNING AGREEMENT. W tabeli A student wpisuje wybrane przedmioty z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych, a w tabeli B przedmioty, które są w programie studiów w ISM i przypadające w semestrze mobilności. Obie tabele mają zawierać po 30 ECTS na semestr.

Należy pamiętać o kliknięciu przycisku "zatwierdź", by LA wyświetliło się na panelu Koordynatora, który je następnie podpisuje online.


PRZED WYJAZDEM:


do 15 czerwca 2021 - przekazanie mailowo przez kandydata do Dziekanatu WNS wymaganej dokumentacji.

Przed wyjazdem student składa do Dziekanatu:
  • Learning Agreement (podpisany przez koordynatora z naszego Uniwersytetu, koordynatora z uczelni zagranicznej oraz studenta) - obowiązkowo
  • Wniosek o eksternistyczne zaliczenie seminarium dyplomowego wraz z opinią promotora (jeśli student bierze udział w Programie w semestrze, w którym realizowane jest seminarium dyplomowe) lub ewentualnie wniosek uzupełniony odpowiednimi zajęciami wraz z opinią prowadzących, jeżeli student chce realizować wybrane przedmioty na naszej Uczelni w trakcie wyjazdu - opcjonalnie  Wniosek-o-eksternistyczne-zaliczenie-przedmiotu-w-trakcie-uczestnictwa-w-programie-Erasmus (PDF / 372.46 kb)  


Dodatkowe informacje na temat przygotowania LEARNING AGREEMENT, wprowadzenia do systemu CHANGES TO LEARNING AGREEMENT, wysokości grantu oraz sposobu przedłużenia i rozliczenia stypendium:

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-studia


W TRAKCIE WYJAZDU:

 

W trakcie wyjazdu przypadku Changes to Learning Agreement, student jest zobowiązany przesłać podpisany dokument do Dziekanatu najpóźniej miesiąc od przyjazdu na uczelnię przyjmującą).


PO POWROCIE:

 

Po przyjeździe student składa do Dziekanatu (nie później niż do dnia 30 września roku akademickiego, w którym bierze udział w Programie:


Student zobowiązany jest do złożenia osobnej dokumentacji w BWM i osobnej w Dziekanacie WNS.

Student zobowiązany jest do uzyskania w ciągu roku akademickiego 60 punktów ECTS, tj. 30 punktów w każdym semestrze. Przedmioty wyznaczone do zaliczenia powinny więc mieć sumę 30 punktów a nie 20 punktów. Student musi zdobyć minimum 20 punktów, aby móc finansowo rozliczyć program, ale 30 punktów, by zaliczyć semestr.

 

W celu przeliczenia ocen (załącznik nr 2 Uchwały) z uczelni zagranicznej na oceny w systemie polskim proszę kierować się poniższymi przelicznikami:


INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS (rekrutacja trwa cały rok):

https://international.uni.wroc.pl/wymiana-wyjazdy/erasmus-praktyki


Szanowni Państwo,

Z przyjemność informujemy, że w ramach podpisanej przez Uniwersytet Wrocławski i Applied Sciences Private University z Ammanu umowy, Instytut Studiów Międzynarodowych dysponuje trzema miejscami wyjazdowymi dla studentów w ramach programu Erasmus + Kraje Partnerskie.

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie w ramach powyżej procedury.

 

Czytaj także:


W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt:

 dr Karolina Olszewska

adres e-mail: karolina.olszewska@uwr.edu.pl

Konsultacje via Ms Teams. Proszę o uprzedni kontakt mailowy.