Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr

O Instytucie Studiów Międzynarodowych UWr

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w zakresie szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Podstawowe obszary badawcze koncentrują się na problematyce integracji europejskiej, niemcoznawstwie, Europie Wschodniej i Azji, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz finansowych, komunikowaniu międzynarodowym, dyplomacji publicznej oraz na geopolityce i polityce zagranicznej Polski. W Instytucie pracuje 60 pracowników, w tym 51 nauczycieli akademickich, 5 lektorów oraz 3 pracowników administracyjnych. Nasza kadra dydaktyczna to zespół składający się z pracowników o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym, jak i młodych, dynamicznych ludzi, rozpoczynających swoją karierę naukową.

koszarowa_010_eczt9g.jpg

Pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych uczestniczą w kilkudziesięciu międzynarodowych programach i projektach badawczych, w tym między innymi w VI i VII Programie Ramowym UE, programach edukacyjnych UE (Erasmus-Mundus, LLP-Erasmus). W ten sposób ISM współpracuje z uczelniami, instytucjami publicznymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi z niemal wszystkich krajów UE. Dodatkowo pracownicy ISM indywidualnie realizują liczne projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza z budżetu UE. Obecnie realizujemy kilkadziesiąt różnych tematów badawczych, w tym finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Pracownicy ISM realizują także projekty z funduszy strukturalnych UE, w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ISM posiada podpisanych ponad 50 umów o współpracy w ramach programu Erasmus z wieloma uczelniami z krajów Unii Europejskiej oraz uczestniczy w programie Erasmus Mundus. Jednocześnie jednostka ma podpisanych szereg bilateralnych umów partnerskich z uczelniami zagranicznymi. Instytut współpracuje bezpośrednio między innymi z uczelniami z Włoch, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Hiszpanii, oraz z Europy Środkowej. Współpraca ta ma także związek z prowadzonymi przez pracowników ISM badaniami, głównie w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej. W 2014 roku podpisana została umowa z Uniwersytetem w Padwie w celu realizacji Double Degree Program.

koszarowa_011_mwya2l.jpg

W 2014 roku wydanych zostało ponad 200 publikacji pracowników ISM, w tym monografie, prace zbiorowe i artykuły naukowe w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Od 1998 roku kształcimy studentów na kierunku stosunki międzynarodowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na tym kierunku prowadzimy trzyletnie studia licencjackie i dwuletnie magisterskie. Od 2009 roku rozpoczęliśmy nowy kierunek trzyletnich studiów licencjackich – bezpieczeństwo narodowe, a od 2013 roku dwuletnich studiów magisterskich - bezpieczeństwo międzynarodowe. Kształcimy studentów także na studiach magisterskich w języku angielskim „Master Studies of International Relations”. W zajęciach dydaktycznych udział biorą między innymi studenci z Chin, Japonii, USA, Indii, Peru, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Warto przypomnieć, że obecna nazwa Instytutu istnieje od 2000 roku. Od 1995 roku jednostka nosiła nazwę Instytut Badań Niemcoznawczych i Europejskich, który powstał z przekształcenia Katedry Badań Niemcoznawczych. W lutym 1998 r. IBNiE wraz z pozostałymi jednostkami wchodzącymi w skład Wydziału Nauk Społecznych wprowadził się do kampusu przy ulicy Koszarowej 3.

koszarowa_p1_syt7su.jpg