Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Jarosław Jarząbek > Publikacje

Publikacje

Monografie:

  1. Jarząbek Jarosław, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Przemiany, rozwój i kryzys palestyńskiego ruchu narodowego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, ss. 311.
  2. Fijałkowski Łukasz, Jarząbek Jarosław, Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. ss. 220.
  3. Jarząbek Jarosław, Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019, ss. 234, ISBN 978-83-235-3639-0.
  4. Leszczenko Łarysa, Giebień Helena, Jagiełło-Szostak Anna, Jarząbek Jarosław, Szyszlak Elżbieta, Szyszlak Tomasz, Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa: Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2019. ss. 268.

Prace pod redakcją:

  1. Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, pod red. Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka, wyd. Nomos, Kraków 2014, ss. 158.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

1. Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego, [w:] Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. Tomasza Dębowskiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2004, R, s. 187-209.

2. Wielkie mocarstwa a początek arabsko-żydowskiego sporu o Palestynę, [w:] Studia z Nauk Społecznych i Humanistycznych, pod red. Mariana S. Wolańskiego i Walentego Baluka, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, R, s. 479-493.

3. Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnej koncepcji dżihadu, [w:] Świat, polityka, religie u progu XXI wieku, pod red. Tomasza Dębowskiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2006, R, s. 163-183.

4. Pomoc ekonomiczna i militarna USA dla Izraela, [w:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno – prawna, pod red. Ewy Rudnik, wyd. Trio, Kraków 2006, R, s. 143-154.

5. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Palestyńczyków i Autonomii Palestyńskiej w latach 1993 – 2000, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 177-191.

6. Rozkład sił politycznych w Autonomii Palestyńskiej, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 7-36.

7. Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, pod red. Zdzisława J. Winnickiego, Walentego Baluka i Grzegorza Tokarza, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, R, s. 427-445.

8. Polityczna historia Palestyny – zarys problemu, [w:] „Racja Stanu. Studia i materiały. Suwerenność. Niepodległość. Obronność” Półrocznik nr 2(4) 2008, R, pod red. Tadeusza Marczaka i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 117-138.

9. Siły bezpieczeństwa i służby specjalne Palestyńskiej Władzy Narodowej, [w:] Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Grzegorza Rdzanka i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2009, R, s. 99-114.

10. Radykalne ugrupowania islamskie a bezpieczeństwo wewnętrzne Pakistanu, [w:] Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Walentego Baluka, wyd. Arboretum, Wrocław 2009, R, s. 183-194.

11. Rozwój radykalnych ugrupowań islamskich w wybranych państwach Azji Południowej i Południowo Wschodniej, [w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w Stosunkach Międzynarodowych, pod red. Justyny Nakoniecznej i Jakuba Zajączkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, R, s. 398-414.

12. Rewolty w krajach arabskich a bezpieczeństwo Izraela, [w:] “Wschodnioznawstwo” 2011, Wrocław 2011, R, s. 207-223.

13. Egipski salafizm i wahhabizm jako główne nurty radykalnego islamu,
[w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. Anny M. Solarz i Hanny Schreiber, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, R, s. 265-275.

14. Bliskowschodnie romanse z demokracją [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, pod red. Radosława Bani i Krzysztof Zdulskiego, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012, R, s. 201-222.

15. Etnonacjonalizm i religijny fundamentalizm jako podstawy ideologii Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, [w:] “Wschodnioznawstwo” 2012, wyd. Arboretum, R, s. 153-166.

16. Palestyńczycy między Fatahem a Hamasem: afiliacje polityczne Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy po wyborach 25 stycznia 2006 roku [w:] Świat arabski: kultura i polityka, pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak, wyd. Dialog, Warszawa 2012, R, s. 399-416.

17. Terror ponad chmurami - pionierzy nowoczesnego terroryzmu, [w:] Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie, pod red. Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, R, s. 241-253.

18. Ziemia w koncepcjach politycznych palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, [w:] „Racja Stanu” 2012-2013, nr 2-1 (12-13), R, s. 55-68.

19. Political and economic reasons of instability in Arab republics = Političeskie i ekonomičeskie pričiny nestabil'nosti v arabskih respublikah [w]: Aktual'nye problemy mirovoj polityki v XXI veke : ežegodnyj al'manah = Digest of World Politics of the XXI century. 6. - Sankt-Peterburg, 2013, R, s. 392-407.

20. Siły zbrojne Syryjskiej Republiki Arabskiej w kontekście trwającej wojny domowej [w:] “Wschodnioznawstwo” 2013, s. 185-198.

21. Wrogość sunnicko-szyicka jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, pod red. Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka, Kraków 2014, R, s. 65-77.

22. Rola mediacji i mediatora w procesie pokojowym na przykładzie zaangażowania Norwegii w negocjacje izraelsko - palestyńskie [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych, pod red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz, Warszawa 2014,: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, R, s. 135-149.

23. The Military Balance in the Gulf – an overview, [w:] “Wschodnioznawstwo” 2014, Wrocław 2014, R, s. 193-205.

24. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Indonezji i Iranie, Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2, pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, R, s. 357-380.

25. Zdolność sił zbrojnych Haszymidzkiego Królestwa Jordanii do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, [w:] Dyplomacja i Bezpieczeństwo, 2015, nr 1, R, s. 181-193.

26. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w polityce wewnętrznej Iranu, [w:] “Wschodnioznawstwo” 2015, Wrocław 2015, R, s. 105-116.

27. Amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie - rozmieszczenie, rola, wpływ na stabilność i bezpieczeństwo regionu [w:] Bliski Wschód w Stosunkach Międzynarodowych, pod red. Wiesława Lizaka i Anny M. Solarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, R, s. 25-34.

28. G.C.C. Military Spending in Era of Low Oil Prices, Middle East Institute Policy Focus, 2016: http://www.mei.edu/content/gcc-military-spending-era-low-oil-prices, 08.08.2016.

29. „Plague-bearers” - Foregin Fighters in the Ranks of ISIS as a Threat for Theirs Home Countries. Selected Cases of the Asia States, Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, [w:] Arab and Muslim World in International Relations, pod red. Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego, wyd. Rambler, Warszawa 2016, R, s. 63-80.

30. Sekurytyzacja problemu uchodźców w Jordanii, Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, [w:] Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), pod red. Radosława Bani, Roberta Czuldy i Krzysztofa Zdulskiego, Łódź 2016, R, s. 30-47.

31. Uwarunkowania selektywnej sekurytyzacji zagrożeń w polityce zagranicznej Iranu, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, pod red. Pauliny Matery, Małgorzaty Pietrasiak, Radosława Bani i Michała Stelmacha, Warszawa 2017, R, s. 105-121.

32. All the Money Can Buy. Saudi Arabian Armed Forces, [w:] Political Dilammas of the Arab and Muslim World, pod red. Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego, Warszawa 2017, R, s. 159-176.

33. Contemporary Praetorians in the Middle East: Iran’s Islamic Revolutionary

Guards vs. Saudi Arabia’s National Guard, "Florida Political Chronice" Vol. 25, no 1 (2016-2017), R, s. 54-65.

34. Polityka zagraniczna Tunezji, [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, pod red. Marty Woźniak-Bobińskiej i Anny M. Solarz, wyd. Scholar, Warszawa 2018, R, s. 363-387.

35. Jarosław Jarząbek, Marcin Szydzisz, Beyond “Recognition”. The Polish Perspectives on Israeli and Palestinian National Identities: Preliminary Assumptions of Research, "Polish Political Science Yearbook", Volume 47, Issue 2 (June–July 2018), Special Issue on Israeli Studies, R, s. 319-330.

36. Joanna Dyduch, Jarosław Jarząbek, Artur Skorek, The Dependence of Gulf Countries on Hydrocarbons Export - a Perspective of Regional Security Complex Theory, "Polityka I Społeczeństwo" Nr. 3(16) 2018, R, s. 131-144.

37. The Theory of Regional Security Complexes in the Middle Eastern Dimension, “Wschodnioznawstwo” 2018, Wrocław 2018, R, s. 155-170.

38. Joanna Dyduch, Jarosław Jarząbek, Artur Skorek, The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy towards the actors in the Levant Security Subcomplex, "Sprawy Międzynarodowe", Nr. 4(71), 2018, s. 127-141.

39. Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, Between emergency and routine – securitization of military security in Iran and Indonesia, “Third World Quarterly”, Volume 40, Issue 9 (2019), s. 1670-1688, DOI: 10.1080/01436597.2019.1578645

40. Regional security complex theory : reflections and reformulations, [w:] Securitization Revisited: Contemporary Applications and Insights, pod red. Michael J. Butler, Abingdon, Routledge Taylor & Francis Group, 2020, s. 47-66.

Recenzje:

  1. Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji (tytuł oryginału: Modern Iran. Roots and Results of Revolution, przekład Iwonna Nowicka), wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. ss. 377, [w:] Badania Wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, pod red. Walentego Baluka i Zdzisława J. Winnickiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 353-358.
  2. The Invention of the Jewish People (Wynalezienie narodu żydowskiego, tytuł oryginału Matai ve′ekh humtza ha′am hayehudi?, z hebrajskiego przełożył Yael Lotan), wyd. Verso, Londyn, Nowy Jork 2009, ss. 332, [w:] Wschodnioznawstwo 2010, wyd. Arboretum, Wrocław 2010, s. 253-255.
  3. The Crisis of Islam. Holy War and Unholy Terror. (Kryzys islamu. Święta wojna i bezbożny terror), Londyn, 2004, [w:] Wschodnioznawstwo 2011, wyd. Arboretum, Wrocław 2011, s. 253-255.
  4. Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East, Public Affairs. New York, 2012, [w:] Middle East in the Transition. The Copernicus Journal of Political Studies,.2013, iss. 1, s. 142-146.

 

Tłumaczenia z j. angielskiego:

Palestyńska Karta Narodowa, Karta Hamasu, Izraelsko-palestyńska deklaracja zasad, „Mapa drogowa”, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 244-278.