Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Jarosław Jarząbek

avatar

dr hab. Jarosław Jarząbek

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: jaroslaw.jarzabek@uni.wroc.pl

Telefon: 71 375 51 31

Gabinet: 16

Konsultacje:

 • Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20 / office hours in the winter semester 2019/20: poniedziałek/Monday, 11:30-12:30; środa/Wednesday 8:45-9:45.

Funkcje:

 • Koordynator programu Erasmus Mundus Global Studies w ISM UWr.

Zainteresowania naukowe:

 • stosunki międzynarodowe i polityka wewnętrzna państw Bliskiego Wschodu
 • problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i siły zbrojne państw regionu
 • konflikt izraelsko-palestyński i dążenia niepodległościowe Palestyńczyków,
 • kultura i religia w krajach arabskich i islamskich
 • (English)
 • International relations and domestic politics in the Middle East
 • The politics of security and armed forces of the Middle Eastern states
 • Israeli-Palestinian conflict and Palestinian national movement
 • culture, ethnicity and religion in the Middle East

Kontakt z mediami:

 • Middle East (politics, security, international relations, conflicts, armed forces)
 • Israeli-Palestinian conflict
 • Islamic fundamentalism
 • terrorism

 Bezpieczenstwo-panstw-BW-stacjonarne (DOC / 20.48 kb) Bezpieczenstwo-regionalne-Bliski-Wschod-stacjonarne (DOC / 17.41 kb) Cold-War-and-Transformation-in-CEE (DOC / 15.87 kb) Fundamentalizm-religijny-stacjonarne (DOC / 15.36 kb) Nowe-Oblicza-Terroryzmu-stacjonarne (DOC / 15.87 kb) Prezentacja-schemat (DOC / 17.41 kb) Semestr zimowy 2019/20

Publikacje

Monografie:

 1. jarząbek Jarosłwa, Palestyńczycy na drodze do niepodległości. Przemiany, rozwój i kryzys palestyńskiego ruchu narodowego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, ss. 311.
 2. Fijałkowski Łukasz, Jarząbek Jarosław, Dylematy bezpieczeństwa militarnego państw azjatyckich : wewnętrzne uwarunkowania sekurytyzacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018. ss. 220.

Prace pod redakcją:

 1. Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, pod red. Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka, wyd. Nomos, Kraków 2014, ss. 158.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

 1. Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego, [w:] Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, pod red. Tomasza Dębowskiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2004, R, s. 187-209.
 2. Wielkie mocarstwa a początek arabsko-żydowskiego sporu o Palestynę, [w:] Studia z Nauk Społecznych i Humanistycznych, pod red. Mariana S. Wolańskiego i Walentego Baluka, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, R, s. 479-493.
 3. Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnej koncepcji dżihadu, [w:] Świat, polityka, religie u progu XXI wieku, pod red. Tomasza Dębowskiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2006, R, s. 163-183.
 4. Pomoc ekonomiczna i militarna USA dla Izraela, [w:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno – prawna, pod red. Ewy Rudnik, wyd. Trio, Kraków 2006, R, s. 143-154.
 5. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Palestyńczyków i Autonomii Palestyńskiej w latach 1993 – 2000, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 177-191.
 6. Rozkład sił politycznych w Autonomii Palestyńskiej, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 7-36.
 7. Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu, [w:] Wybrane problemy badań wschodnich, pod red. Zdzisława J. Winnickiego, Walentego Baluka i Grzegorza Tokarza, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, R, s. 427-445.
 8. Polityczna historia Palestyny – zarys problemu, [w:] Racja Stanu. Studia i materiały. Suwerenność. Niepodległość. Obronność, Półrocznik nr 2(4) 2008, R, pod red. Tadeusza Marczaka i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 117-138.
 9. Siły bezpieczeństwa i służby specjalne Palestyńskiej Władzy Narodowej, [w:] Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Grzegorza Rdzanka i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2009, R, s. 99-114.
 10. Radykalne ugrupowania islamskie a bezpieczeństwo wewnętrzne Pakistanu, [w:] Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Walentego Baluka, wyd. Arboretum, Wrocław 2009, R, s. 183-194.
 11. Rozwój radykalnych ugrupowań islamskich w wybranych państwach Azji Południowej i Południowo Wschodniej,[w:] Azja Wschodnia i Azja Południowa w Stosunkach Międzynarodowych, pod red. Justyny Nakoniecznej i Jakuba Zajączkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, R, s. 398-414.
 12. Rewolty w krajach arabskich a bezpieczeństwo Izraela, [w:] Wschodnioznawstwo 2011, wyd. Arboretum, Wrocław 2011, R, s. 207-223.
 13. Egipski salafizm i wahhabizm jako główne nurty radykalnego islamu, [w:] Religia w stosunkach międzynarodowych, pod red. Anny M. Solarz i Hanny Schreiber, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, R, s. 265-275.
 14. Bliskowschodnie romanse z demokracją, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA) u progu XXI wieku, pod red. Radosława Bani i Krzysztof Zdulskiego, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2012, R, s. 201-222.
 15. Etnonacjonalizm i religijny fundamentalizm jako podstawy ideologii Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, [w:]Wschodnioznawstwo 2012, wyd. Arboretum, R, s. 153-166.
 16. Palestyńczycy między Fatahem a Hamasem: afiliacje polityczne Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy po wyborach 25 stycznia 2006 roku), [w:] Świat arabski: kultura i polityka, pod red. Ewy Machut-Mendeckiej i Katarzyny Pachniak, wyd. Dialog, Warszawa 2012, R, s. 399-416.
 17. Terror ponad chmurami - pionierzy nowoczesnego terroryzmu, [w:] Ekstremizm polityczny we współczesnym świecie, pod red. Aleksandry Moroskiej-Bonkiewicz, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012, R, s. 241-253.
 18. Ziemia w koncepcjach politycznych palestyńskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, [w:] Racja Stanu. 2012-2013, nr 2-1 (12-13), R, s. 55-68.
 19. Political and economic reasons of instability in Arab republics = Političeskie i ekonomičeskie pričiny nestabil′nosti v arabskih respublikah [w]: Aktual′nye problemy mirovoj polityki v XXI veke : ežegodnyj al′manah = Digest of World Politics of the XXI century. 6. - Sankt-Peterburg, 2013, R, s. 392-407.
 20. Siły zbrojne Syryjskiej Republiki Arabskiej w kontekście trwającej wojny domowej, [w:] Wschodnioznawstwo, 2013, s. 185-198.
 21. Wrogość sunnicko-szyicka jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu [w:] Konflikty etniczne i wyznaniowe a problem bezpieczeństwa we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, pod red. Jarosława Jarząbka i Tomasza Szyszlaka, Kraków 2014, R, s. 65-77.
 22. Rola mediacji i mediatora w procesie pokojowym na przykładzie zaangażowania Norwegii w negocjacje izraelsko - palestyńskie [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych pod red. Wiesław Lizak, Anna M. Solarz, Warszawa 2014,: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, R, s. 135-149.
 23. The Military Balance in the Gulf – an overview[w:] Wschodnioznawstwo 2014, Wrocław 2014, R, s. 193-205.
 24. Uwarunkowania bezpieczeństwa w Indonezji i Iranie, Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, [w:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych. T. 2, pod red. Łukasza Fijałkowskiego i Elżbiety Stadtmüller, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015, s. 357-380.
 25. Zdolność sił zbrojnych Haszymidzkiego Królestwa Jordanii do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, [w:] Dyplomacja i Bezpieczeństwo, 2015, nr 1, s. 181-193.
 26. Amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie - rozmieszczenie, rola, wpływ na stabilność i bezpieczeństwo regionu [w:] Bliski Wschód w Stosunkach Międzynarodowych, pod red. Wiesława Lizaka i Anny M. Solarz, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 27. Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, "Plague bearers" - Foreign Fighters in the Ranks of ISIS as a Threat for Theirs Home Countries. Selected Cases of Asian States w: Arab and Muslim World in International Relations, Edited by Rafał Ożarowski and Wojciech Grabowski, Rambler Press, Warsaw 2016, s. 63-80.
 28. Sekurytyzacja problemu uchodźców w Jordanii, Łukasz Fijałkowski, Jarosław Jarząbek, [w:] Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), pod red. Radosława Bani, Roberta Czuldy i Krzysztofa Zdulskiego, Łódź 2016, R, s. 30-47.
 29. G.C.C. Military Spending in Era of Low Oil Prices, analiza dla Middle East Institute, tekst dostępny pod adresem: http://www.mei.edu/content/gcc-military-spending-era-low-oil-prices, 08.08.2016.
 30. Uwarunkowania selektywnej sekurytyzacji zagrożeń w polityce zagranicznej Iranu, [w:] Badanie polityki zagranicznej państwa, pod red. Pauliny Matery, Małgorzaty Pietrasiak, Radosława Bani i Michała Stelmacha, Warszawa 2017, R, s. 105-121.
 31. All the Money Can Buy. Saudi Arabian Armed Forces, [w:] Political Dilammas of the Arab and Muslim World, pod red. Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego, Warszawa 2017, R, s. 159-176.
 32. Contemporary Praetorians in the Middle East: Iran’s Islamic Revolutionary Guards vs. Saudi Arabia’s National Guard, [w:] Florida Political Chronice Vol. 25, no 1 (2016-2017), R, s. 54-65.
 33. Polityka zagraniczna Tunezji, [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, pod red. Marty Woźniak-Bobińskiej i Anny M. Solarz, wyd. Scholar, Warszawa 2018, R, s. 363-387.
 34. Jarosław Jarząbek, Marcin Szydzisz, Beyond “Recognition”. The Polish Perspectives on Israeli and Palestinian National Identities: Preliminary Assumptions of Research, [w:] Polish Political Science Yearbook, Volume 47, Issue 2 (June–July 2018), Special Issue on Israeli Studies, R, s. 319-330.

Recenzje:

 1. Współczesny Iran. Źródła i konsekwencje rewolucji (tytuł oryginału: Modern Iran. Roots and Results of Revolution, przekład Iwonna Nowicka), wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007. ss. 377, [w:] Badania Wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, pod red. Walentego Baluka i Zdzisława J. Winnickiego, wyd. Arboretum, Wrocław 2008, s. 353-358.
 2. The Invention of the Jewish People (Wynalezienie narodu żydowskiego, tytuł oryginału Matai ve′ekh humtza ha′am hayehudi?, z hebrajskiego przełożył Yael Lotan), wyd. Verso, Londyn, Nowy Jork 2009, ss. 332, [w:] Wschodnioznawstwo 2010, wyd. Arboretum, Wrocław 2010, s. 253-255.
 3. The Crisis of Islam. Holy War and Unholy Terror. (Kryzys islamu. Święta wojna i bezbożny terror), Londyn, 2004, [w:] Wschodnioznawstwo 2011, wyd. Arboretum, Wrocław 2011, s. 253-255.
 4. Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East, Public Affairs. New York, 2012, [w:] Middle East in the Transition. The Copernicus Journal of Political Studies,.2013, iss. 1, s. 142-146.

 

Tłumaczenia z j. angielskiego:

Palestyńska Karta Narodowa, Karta Hamasu, Izraelsko-palestyńska deklaracja zasad, „Mapa drogowa”, [w:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, pod red. Bernarda J. Albin i Grzegorza Tokarza, wyd. Arboretum, Wrocław 2007, R, s. 244-278.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: