Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Organizacje studenckie > Studenckie Bliskowschodnie Koło Naukowe

Studenckie Bliskowschodnie Koło Naukowe

Studenckie Bliskowschodnie Koło Naukowe działa przy Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego od 2021 r. Nasze zainteresowania koncentrują się na kwestiach z zakresu historii, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, kultury oraz gospodarki państw leżących na Bliskim Wschodzie, rozpatrywanych w kontekście szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Na działalność koła składają się przedsięwzięcia, takie jak: organizacja debat, wywiadów, konferencji i seminariów naukowych, które poświęcone są zagadnieniom wpisującym się ww. obszar naszych zainteresowań. Ponadto koło, na swoim fanpageu na Facebooku, prezentuje oraz komentuje najnowsze i najważniejsze wydarzenia zachodzące na obszarze Bliskiego Wschodu. Organizujemy także wewnętrzne spotkania, dotyczące interesujących nas problemów. Pozwalają nam one dzielić się własnymi poglądami na poszczególne kwestie i spoglądać na nie z szerszej perspektywy. Członkiem naszego koła może zostać każdy, kto interesuje się Bliskim Wschodem. Dzięki członkostwu studenci mają możliwość angażować się w organizowanie poszczególnych przedsięwzięć, uczestniczyć w wydarzeniach oraz promować swoje własne pomysły. Jesteśmy dobrze zorganizowaną społecznością pasjonatów, która spędza wspólny czas w przyjaznej atmosferze. Nasze wydarzenia organizujemy w sposób rzetelny oraz merytoryczny.

Opiekunem merytoryczny SBKN jest dr hab. Marcin Szydzisz

Zarząd SBKN:

Prezes: Paweł Rogiewicz

Wiceprezes: Rafał Guz

Wiceprezes: Mateusz Repczyński

Skarbnik: Łukasz Kowalczyk

Sekretarz: Artur Nowak

Zapraszamy do kontaktu przez fanpage na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/Studenckie-Bliskowschodnie-Ko%C5%82o-Naukowe-105435430951227 lub pod adresem email: bliskowschodniekolonaukoweuwr@gmail.com