Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Cele szczegółowe praktyk studenckich - bezpieczeństwo narodowe

Cele szczegółowe praktyk studenckich - bezpieczeństwo narodowe

REALIZACJA CELÓW ZALEŻNA JEST OD WYBORU MIEJSCA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTA

 1. Rozwijanie wiedzy o systemie bezpieczeństwa wewnętrznego – narodowego, funkcjonowaniu różnych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego (na poziomie lokalnym, regionalnym, samorządowym, państwowym);
 2. Rozwijanie umiejętności koniecznych do wykonywania różnorodnych zadań w ramach krajowych instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
 3. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną oraz mechanizmami funkcjonowania poszczególnych organów oraz instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego;
 4. Poznanie przez studenta metod pracy stosowanych w ramach różnorodnych podmiotów w procesie stanowienia i realizacji przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa;
 5. Kształtowanie postaw odpowiedzialności, samodzielności oraz innowacyjności w trakcie rozwiązywania różnorodnych zadań zawodowych;
 6. Doskonalenie umiejętności komunikowania przy użyciu różnorodnych kanałów i technik w ramach różnorodnych form aktywności związanych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa;
 7. Rozwijanie zdolności samodzielnego wyznaczania celów priorytetowych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych;
 8. Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz przywódczych, szczególnie w obrębie działalności związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa;
 9. Kształtowanie postaw otwartości oraz umiejętności pracy w różnych warunkach i w różnym otoczeniu ludzkim;
 10. Zapoznanie z pozarządowymi formami i sposobami działań na rzecz bezpieczeństwa;
 11. Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy w strukturach obronnych;
 12. Zdobycie umiejętności korzystania z metod i narzędzi badań nad bezpieczeństwem;
 13. Rozwijanie wiedzy na temat źródeł informacji istotnych w procesie podejmowania decyzji w ramach różnorakich działań;
 14. Zrozumienie istoty wykorzystywania informacji w różnorakich systemach bezpieczeństwa;
 15. Zdobycie wiedzy na temat ochrony informacji;
 16. Poznanie podstawowych metod zarządzania ryzykiem.