Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Cele szczegółowe praktyk studenckich - stosunki międzynarodowe

Cele szczegółowe praktyk studenckich - stosunki międzynarodowe

REALIZACJA CELÓW ZALEŻNA JEST OD WYBORU MIEJSCA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTA

 1. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną oraz mechanizmami funkcjonowania poszczególnych organów oraz instytucji w zakresie stosunków międzynarodowych;
 2. Poznanie przez studenta metod pracy stosowanych w ramach różnorodnych podmiotów w procesie stanowienia i realizacji przedsięwzięć dotyczących stosunków międzynarodowych;
 3. Kształtowanie postaw odpowiedzialności, samodzielności oraz innowacyjności w trakcie rozwiązywania różnorodnych zadań zawodowych;
 4. Doskonalenie umiejętności komunikowania przy użyciu różnorodnych kanałów i technik w ramach różnorodnych form aktywności;
 5. Rozwijanie zdolności samodzielnego wyznaczania celów priorytetowych w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych;
 6. Doskonalenie umiejętności organizatorskich oraz przywódczych, szczególnie w obrębie działalności związanej ze stosunkami międzynarodowymi;
 7. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
 8. Kształtowanie postaw otwartości oraz umiejętności pracy w różnych warunkach i w różnym otoczeniu ludzkim;
 9. Zapoznanie z pozarządowymi formami i sposobami działań w zakresie różnych wymiarów stosunków międzynarodowych;
 10. Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu pracy w instytucjach zajmujących się różnymi wymiarami stosunków międzynarodowych;
 11. Zdobycie umiejętności korzystania z metod i narzędzi badań nad stosunkami międzynarodowymi;
 12. Rozwijanie wiedzy na temat źródeł informacji istotnych w procesie podejmowania decyzji w ramach różnorakich działań;
 13. poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania,
 14. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,
 15. nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji,
 16. przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań.