Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Anna Jagiełło-Szostak

avatar

dr Anna Jagiełło-Szostak

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: anna.jagiello-szostak@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 47

Gabinet: 15

social media https://www.researchgate.net/profile/Anna-Jagiello-Szostak
social media https://wroc.academia.edu/AnnaJagie%C5%82%C5%82oSzostak
social media https://orcid.org/0000-0003-2492-1659

Konsultacje:

 • Konsultacje/office hours w semestrze letnim/in summer semester 23/24:
 • Wtorek/Tueasday -10:30 - 11:30
 • Sroda/Wednesday - MS Teams (po umówieniu/by appointment)
 • Sala/room 15

Funkcje:

 • an assistant professor at the Section of Easter Studies at University of Wrocław;
 • Erasmus + Coordinator (2021- );
 • BA Program Coordinator International Relations - Global Studies (2016-2019);
 • Membership: Polish Association of International Studies, Polish Political Science Association, European International Studies Association(EISA);
 • theme editor of the journal Wschodnioznawstwo (Eastern Studeis) https://www.ejournals.eu/Wschodnioznawstwo/

Zainteresowania naukowe:

 • Balkan Studies - history, politics, security and culture of the Balkans,
 • Foreign and Security Policy of Post-Yugoslav States,
 • Ethnic Policy of Post Yugoslav States,
 • nationalism and ethnic conflicts,
 • human security&crisis management, civil protection
 • cultural factors in international relations and security

Kontakt z mediami:

 • - obszar Bałkanów
 • - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa ww. regionu
 • - konflikty etniczne
 • - bezpieczeństwo społeczne/human security

Education:

 • PhD in Political Science at the University of Wrocław,

 • 2012 - The School of Proffessional& Extended Studies, American University (Washington),

 • 2007/2008 - Novi Sad (Serbia), Scholarship founded by Ministry of Education of Poland

 • MA in International Relations and Serbian and Croatian Philology at the University of Wroclaw.

Selected scholarships and research:

 • 2020 -  3rd International Conference. Studying Public History – Methods, Difficulties, Perspectives; Public History Summer School (PHSS2020, Wrocław), leading workshop: Memory studies (or politics) and foreign and security policy: the case of Serbia – Kosovo relations; https://publichistorysummerschool.wordpress.com/2020-3/

 • 2019 - Kosovo International Summer Academy: „Peace building in post conflict areas –Diplomacy, Leadership, Negotiations”, Prishtina, Kosovo.

 • 2018 - European Workshop on dealing with the violence burdened past in Bosnia and Herzegovina. A contribution to dialogue and a culture of listening and solidarity (Visiting: Bradina, Trusina, Ahmići, Kruščica), Sarajevo, BiH.

 • 2016 - Project: The Republic of Serbia. Aspects of Internal and External Policies (Republika Serbii.Aspekty polityki wewnętrznej i miedzynarodowej). Internal Grant of the University of Wrocław no. 0420/1778/16

 • 2015 - Research at the Faculty of Political Sciences at the University of Belgrade, Scholarship founded by the Ministry of Education of Poland

 • 2015 - Project: Aspiracje Serbii do Unii Europejskiej i ANTO -Scholarship from  the European Social Found, Operational Programe Human Capital,

 • 2014 - Project: Republika Chorwacji. Polityka wewnetrzna i miedzynarodowa - Competition of the Office of the Marshal of Lower Silesia for the Implementation of  Public tasks in the Fields of Public Education, Including Higher Education and Scientific Institutes (2014)  and Internal Grant of the university of Wroclaw no. 2477/M/ISM/14.

Visiting lectures/seminars:

 • University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Centre of International Relations (2019),

 • Karl-Franzens-Universität Graz, Centre for Southeast European Studies (2018),  

 • Universidad Autonoma de Madrid, Departamento de Historia Contemporanea, Facultad Filosofia y Letras (2017),

 • UIniversity of Viena, Fakultat fur Sozialwissenschaften, institute fur politicwissenschaft (2016),

 • Metropolitan University, London, Faculty of Social Sciences and Humanities, Politics and International Relations (2015)

Wybrane publikacje/ Selected publications:


Monografie/Books

 1. K. Bieniek, A. Jagiełło -Szostak, E. Szyszlak, Türkiye in the Balkans: the role, position and bilateral relations (part 2), Policy Paper 1/2023,  Lublin 2023, ss. 1-83,  ISBN 978-83-67678-03-2; https://ies.lublin.pl/ies-policy-papers/turkiye-in-the-balkans-the-role-position-and-bilateral-relations-part-2/
 2. A. Domachowska, A.Jagiełło-Szostak, K. Smoleń, Türkiye in the Balkans: the role, position and bilateral relations (part 1), Policy Paper 10/2022,  Lublin 2022, ss. 1-82,  ISBN 978-83-67678-00-1. https://ies.lublin.pl/ies-policy-papers/turkiye-in-the-balkans-the-role-position-and-bilateral-relations-part-1/
 3. A.Domachowska, A. Jagiełło-Szostak, M. Korzeniewska-Wiszniewska, K. Pawłowski, M.Rekść, J. Wojnicki , Serbia Twenty Years After the Fall of Slobodan Milošević: Success, Evolution, or Continuation?, IEŚ Policy Papers 3/2021, Lublin 2021, s. 151, ISBN: 978-83-66413-50-4,
 4. L. Leszczenko, H. Giebień, A. Jagiełło-Szostak, J.Jarząbek, E. Szyszlak T. Szyszlak,Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej,  Warszawa, Dom Wydawniczy ELIPSA 2019,ss. 269, ISBN 978-83-8017-255-5

 5. A. Jagiełło-Szostak, N. Sienko, T. Szyszlak, Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne – ludy tubylcze – uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitas Wratislaviensis No 3870, Wrocław 2018, ss. 148, ISBN 978-83-229-3631-3; ISSN  0239-6661

 6. A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, ATUT, Wrocław 2013, pp. 330.

Raport

 1. Bośnia i Hercegowina w: Raport. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. Beata Surmacz, Michał Paszkowski, Lublin 2023, s. 46-53, ISBN: 978-83-67678-11-7, https://ies.lublin.pl/monografie/raport-bezpieczenstwo-energetyczne-panstw-europy-srodkowej-i-wschodniej/
 2. Czarnogóra w: Raport. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. Beata Surmacz, Michał Paszkowski, Lublin 2023, s. 72-79, ISBN: 978-83-67678-11-7, https://ies.lublin.pl/monografie/raport-bezpieczenstwo-energetyczne-panstw-europy-srodkowej-i-wschodniej/

Redakcja książek/Edited Books:

 1. Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, ed. Anna Jagiełło-Szostak, ATUT, Wrocław 2016, pp. 298.

 2. Republika Chorwacji. Polityka wewnetrzna i miedzyanrodowa, ed. Anna Jagiełło-Szostak, ATUT, Wrocław 2014, pp. 299. dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Artykuły/Articles:

 1. Links between foreign and security policy and historical memory: the case of Serbia – Kosovo relations w: Polityka pamięci i konflikty pamięci w Europie Środkowej i Wschodniej, red. A. Tatarenko, S. Czarnecki, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Rok 18 (2020) z. 2 [Yearbook of the Institute of East-Central Europe,Vol. 18 (2020), Issue 2 ], ss. 59 – 84, ISSN 1732-1395 ;https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2020/2/  

 2. A. Jagiełło-Szostak, Joanna Kulska, The role of religious institutions in the process of reconciliation and peacebuilding. A case study of Bosnia and Herzegovina (Ahmići, Trusina and Bradina), in: “Teorija in Praksa” 2(2020), https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/vloga-verskih-institucij-v-procesu-sprave-in-krepitve-miru-%C5%A1tudija-primera-bosne-in-hercegovine-(ahmi%C4%87i-trusina-in-bradina).pdf?sfvrsn=0 

 3. The role of the EU in peacebuilding in Kosovo in the light of inter-ethnic relations, “Studia Europejskie. Studies in European Affairs”, Rok 23, Nr 2, 2019, ss. 45-64, ISSN 1428-149X, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2019-Jagiello.pdf

 4. Anna Jagiełło-Szostak, Magda Piwińska, Budowanie pokoju na Bałkanach na przykładzie operacji zarządzania kryzysowego EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, w: „Wschodnioznawstwo”, Wrocław 2017, s. 375-394, ISSN 2082-7695: dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14903/Broniszewski%20M.%20Wschodnioznawstwo%202017_3.pdf?sequence=3&isAllowed=y

 5. Obrona cywilna w wymiarze międzynarodowym na przykładzie Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ICDO) – geneza i działalność w: „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, vol. 11, nr 1, Wrocław 2017, s. ; ISSN 1896-8848; ISSN (online) 2450-3436, obj. 0,82 ; http://www.rocznikbezpieczenstwa.dsw.edu.pl/rocznik-bezpieczenstwa-miedzynarodowego/numery/2017-vol-11-nr-1/

 6. Euro - Atlantic Integration of Serbia – Obstacles and Priorities w: Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини»,2016. Випуск 38, с. 147-155, ISSN 2078-4333 (Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2016. Issue 38. p. 147–155, dostęp: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/intrel/article/view/2360/2416 )

 7. Społeczno - polityczne aspekty tożsamości narodowej Boszniaków z Sandżaku w: Z.J. Winnicki, T.Szyszlak (red.)„Wshodnioznawstwo”, Wrocław 2015, s. 305 – 319; ISSN 2082-7695, dostęp: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/87491/Wschodnioznawstwo%202015%5B10030%5D.pdf

 8. Komuniści jugosłowiańscy wobec idei i tożsamości jugosłowiańskiej- wybrane aspekty,w:I. Czamańska, W. Szulc, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia XX“, Poznań 2013, s. 181 – 193, ISSN 0239-4278 / ISBN 978-83-63047-36-8;

 9. Yugoslavs – vanished national group?, ”Wschodnioznawstwo”, Wrocław 2013, s. 131-144, ISSN 2082-7695;

 10. Exploring the Roots of Montenegro, “New Eastern Europe”, No. 4(IX) 2013, p. 103-109, ISSN 2083-7372;

 11. Kwestie narodowościowe na Bałkanach jako przykład konfliktu cywilizacyjnego – wybrane zagadnienia, w: „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 1(167), Wrocław 2013, s. 24-35, ISSN 1731-8157;

 12. Jugonostalgia - pozostałość po wieloetnicznej Jugosławii, „Wschodoznawstwo”, nr 5, Wrocław 2012, s. 239-256, ISSN 2082-769,  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wschodnioznawstwo/Wschodnioznawstwo-r2012-t6/Wschodnioznawstwo-r2012-t6-s239-256/Wschodnioznawstwo-r2012-t6-s239-256.pdf

 13. The phenomenon of  Yugo-nostalgia in post – Yugoslav countries, Chapter was published in Polish in the book:A. Jagiełło-Szostak, Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii, Wrocław 2013, pp. 275-296.,https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12814/Yugo-nostalgia.ang.%20A.%20Jagie%c5%82%c5%82o-Szostak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 14. Nacjonalizm w przemówieniach S. Miloševicia , „Sprawy narodowościowe”, z. 41, Poznań 2012, s. 223-234.

 15. Położenie mniejszości narodowych w Serbii – ochrona prawna i konflikty , „Sprawy narodowościowe”, z. 36, Poznań 2010,  s. 203 – 213, ISSN 1230-1698;

Rozdziały/Chapters:

 1. The cultural security of Serbia, in: Cultural Security Theory – Selected Aspects – Case Studies, eds. Rafał Wiśniewski, Elżbieta Szyszlak, Radosław Zenderowski , Peter Lang Publisher , Berlin 2023, ISBN (PDF) 9783631899694, ISBN (ePUB) 9783631899700, ISBN (Hardcover) 9783631892497, DOI 3726/b20693, Series: Studies in Politics, Security and Society, Volume 53,
 2. (Nie)stabilne Bałkany. Nowe – stare podziały w świetle relacji miedzyetnicznych i strategiach bezpieczeństwa w: Współczesne regionalizmy i separatyzmy polityczne oraz kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej, red. D. Miszewski, G. Wnętrzak, F. Dąbrowski, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-7523-816-7, s. 140-169.
 3. Kosowska Mitrowica jako przykład „zamrożonego” konfliktu etnicznego na poziomie lokalnym, w: Globalne problemy lokalne perspektywy. Studia nad bezpieczeństwem, red. K. Kociubiński, E. Szyszlak, Warszawa: Difin 2020 , s. 47-68, ISBN 978-83-8085-994-4.

 4. Serbia wobec kryzysu migracyjnego – najdłuższy odcinek szlaku bałkańskiego w: Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego, K. Cebul, R. Zenderowski, CeDeWu, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8102-326-9 , ss.107-128.

 5. Migration as a security issue in Poland and Serbia. Political parties and society towards immigration in Poland and Serbia – a comparative perspective w: Marko Simendić (ed.) Demokratski otpori normalizaciji autoritarizma/Democratic resistance to authoritarian trends today: legacies, framing and action, Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije, Fakultet političkih nauka 2017, pp. 93 -107, ISBN: 978-86-6425-039-9,

 6. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Serbii w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss.165-185 , ISBN 978-83-7977-213-1

 7. Uwarunkowania polityki etnicznej Republiki Serbii – wybrane zagadnienia, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss.47-63 , ISBN 978-83-7977-213-1,

 8. Anna Jagiełło - Szostak, Elżbieta Szyszlak, Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej , red. Anna Jagiełło - Szostak, ATUT, Wrocław 2016, ss. 87-109, ISBN 978-83-7977-213-1,

 9. Serbia między Rosją a Unią Europejską w: Poznać Bałkany, Poznac Balkany VI. Historia-Polityka- Kultura - Jezyk, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2016, ss.105-115, ISBN 978-83-945387-0-5,

 10. Konflikty etniczne i wyznaniowe w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Serbii, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, Wrocław 2015, s. 41-51; ISBN 978-83-7688-381-6 ,

 11. Sytuacja polityczna w Sandżaku a kwestia bezpieczeństwa narodowego Republiki Serbii, w: Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S. L. Szczesio, Łódź 2015, s. 575 – 591, ISBN 978-83-8088-028-3,

 12. Wybrane aspekty postkonfliktowych relacji chorwacko-serbskich w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2014, s. 229-243, ISBN 978-83-7977-083-0, dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 13. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Republiki Chorwacji w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT ,Wrocław 2014, s. 191 – 206, ISBN 978-83-7977-083-0,dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 14. Polityka Chorwacji wobec mniejszości narodowych – aspekty prawno-instytucjonalne i społeczno-polityczne w: Anna Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wydawnictwo ATUT , Wrocław 2014, s. 43-63, ISBN 978-83-7977-083-0, dostęp: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9449/Republika%20Chorwacji.%20Polityka%20wewn%C4%99tzna%20i%20mi%C4%99dzynarodowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 15. European integration of the Republic of Serbia – political and economic dimensions in: J. Dyduch, M. Michalewska –Pawlak, R. Murphy, European Union as a Global Actor, Warsaw 2014, p. 307 – 320, ISBN 978-83-7545-522-9,

 16. Sytuacja społeczno-polityczna Romów w państwach Bałkanów Zachodnich (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia) w: J. Faryś, P. J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska (red.), Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania, Gorzów Wielkopolski 2013 s. 79-95,  ISBN 978-83-63134-45-7,

Komentarze/Commentaries:


1. Dyplomacja szczepionkowa Serbii – perspektywa lokalna i globalna, 26 maj 2021, https://ies.lublin.pl/komentarze/dyplomacja-szczepionkowa-serbii-perspektywa-lokalna-i-globalna/

2. Reakcje państw Bałkanów Zachodnich na objęcie urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Joe Bidena, 18 luty 2021, https://ies.lublin.pl/komentarze/reakcje-panstw-balkanow-zachodnich-na-objecie-urzedu-prezydenta-stanow-zjednoczonych-przez-joe-bidena/


Recenzje/Reviews:


1. Uneven Citizenship: Minorities and Migrants in the Post-Yugoslav Space, pod. red. Gëzim Krasniqi i Dejan Stjepanović, Routladge Taylor&Francis Group London and New York 2016, ss.109, ISBN 978-1-138-93462-7 w: “Wschodnioznawstwo” 2017, s. 515 - 518.

2. The Foreign Policies of Post-Yugoslav States. From Yugoslavia to Europe, red. Soren Keil, Bernhardt Stahl, Palgrave Macmillan 2014, ss. 259, ISBN 978-1- 137-38412-6 w: “Wschodnioznawstwo” 2015.

3.Kecmanović, Nemoguća država, Beograd 2007, ss. 338, w: Z.J. Winnicki, W. Baluk (red.), „Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa”, Arboretum, Wrocław 2009, s. 289-293, ISBN 978-83-60011-87-4.

4.M. Kasapović, Bosna i Hercegowina podjeljeno društvo i nestabilna država, Zagreb 2005, ss. 232, w: Z.J. Winnicki, W. Baluk (red.), Badania wschodnie. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Arboretum, Wrocław 2008, s. 345-352, ISBN 978-83-60011-76-8;


Tłumaczenia/Translations:

Z j. chorwackiego/ from Croatian language

P Stubbs, S. Zrinščak, Europeizacja i polityka społeczna – między retoryką  rzeczywistością w: A. Jagiełło-Szostak (red.), Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, Wrocław 2014, ISBN 978-83-7977-083-0, R.

z j. angielskiego/ from English language

R. Radić, Religia w wielonarodowym państwie: przypadek Jugosławii w: Z.J. Winnicki, T. Szyszlak (red.), „Wschodnioznawstwo”, nr 4, Arboretum, Wrocław 2010, 127-137, ISSN 2082-7695;


Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: