Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > Elżbieta Szyszlak

avatar

dr hab. Elżbieta Szyszlak

Zakład Badań Wschodnich

Adres e-mail: elzbieta.szyszlak@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 31

Gabinet: 17

Konsultacje:

 • środa, godz. 14.10 - 15.10
 • Konsultacje z dnia 3 04 2019 r. zostaną przeniesione na 4.04 2019 r., godz. 15.20 - 16.20

Funkcje:

 • 2006-2010 - koordynator ECTS specjalizacja Wschodnia
 • członek Rady Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych - pełnomocnik Dyrektora ISM ds. Współpracy z BWNS

Zainteresowania naukowe:

 • problematyka etniczna
 • konflikty kulturowe
 • bezpieczeństwo kulturowe
 • ekstremizm społeczno-polityczny, etniczny i religijny
 • państwa Europy Środkowej i Bałkany Wschodnie

Wykształcenie

2016 r. doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;

2006 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce;

2001 r. magister politologii

Stypendia i granty

wykonawca grantu Narodowego Centrum Nauki w Krakowie pt. "Polityka etniczna państw Europy Środkowo-Wschodniej", realizowanego na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2013-2015);

granty dydaktyczne w ramach LLP – Erasmus (Teaching Staff Mobility):

VSB – Technicka Univerzita Ostrava (2008, 2009, 2011); Ostravska Univerzita Ostrava (2016); Europa - Universitat Viadrina Frankfurt/Oder (2017).

Najważniejsze publikacje

Monografie:

 1. Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa. Mniejszość romska w Republice Czeskiej, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wrocław 2015, ss. 232. ISBN 978-83-62-56350-0;
 2. Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do kościoła czeskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 277. ISBN 978-83-229-2856-1;

Opracowania redakcyjne:

 1. Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, NOMOS, Kraków 2016, ss. 352. ISBN 978-83-7688-439-4 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 2. Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, NOMOS, Kraków 2015, ss. 218. ISBN 978-83-7688-381-6 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 3. Kwestia romska w konteksćie bezpieczeństwa wewnętrznego, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2013, ss. 251. ISBN 978-83-62969-16-6 / ISBN 978-83-932556-2-7 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 4. Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, Fundacja Integracji Społecznej Prom. Centrum Badań Partnerstwa Wschodniego, Wrocław 2012, ss. 209. ISBN 978-83-62969-10-4 / ISBN 978-83-932556-1-0 (współredakcja Tomasz Szyszlak);
 5. Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza "Arboretum", Wrocław 2010, ss. 356. ISBN 978-83-62563-11-1.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Aktywność polityczna mniejszości tureckiej w Bułgarii. Uwarunkowania - aktorzy - persepktywy, w: Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Wydawnictwa Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, s. 29 - 40.
 2. Between Sofia and Ankara - the Turkish miniority in contemporary Bulgaria, "Rocznik Instytutu Europy Srodkowo - Wschodniej" 2018, vol. 16, issue 4, s. 167 - 186.
 3. Bezpieczeństwo kulturowe małych państw - wyzwania i zagrożenia. Casus Słowacji, w: Współczesne bezpieczeństwo kulturowe, red. P. Żarkowski, S. Topolewski, UPH, Siedlce 2014, s. 115-131.
 4. Bezpieczeństwo kulturowe Republiki Serbii, w: Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło - Szostak, Atut, Wrocław 2016, s. 87-109 (współautor Anna Jagiełło- Szostak).
 5. Dylematy tożsamościowe Bułgarii i Rumunii, "Wschodnioznawstwo" 2017, s. 123-142.
 6. Ekstremizm polityczny wobec problematyki mniejszości narodowych i imigrantów. Kwestie etniczne w retoryce i programie Partii Ludowej Nasza Słowacja Mariana Kotleby, w: Konflikty etniczne i wyznaniowe a bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Wybrane aspekty, red. E. Szyszlak, T. Szyszlak, NOMOS, Kraków 2016, s. 256-274.
 7. Imigracja i imigranci w kampaniach wyborczych w Republice Czeskiej w 2017 i 2018 r., "Studia Europejskie" 2018, nr 2, s. 133-150.
 8. Polityka etniczna Republiki Czeskiej, w: Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk,. UMCS, Lublin 2015, s. 189-237.
 9. Polityka państwa a bezpieczeństwo kulturowe mniejszości narodowych. Przypadek Romów w Republice Czeskiej, "Studia Romologica" 2015, nr 8, s. 29 - 42.
 10. Sekurytyzacja problematyki mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo - Wschodniej, w: Polityka etniczna: teorie, koncepcje, wyzwania, red. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, UMCS, Lublin 2015, s. 103-117.
 11. Wietnamczycy w Republice Czeskiej. Między izolacją a integracją, "Wschodnioznawstwo" 2016, s. 163-184.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

  Edycja profilu

  zmień tło lub usuń tło

  avatar

  Imię i nazwisko:

  tytuł naukowy:

  Adres e-mail:

  Zakład:

  Telefon:

  Pokój:

  Konsultacje:

  Funkcje:

  Zainteresowania naukowe:

  W internecie:

  Kontakt z mediami:

  Edytuj zakładki: