Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Artur Drzewicki

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Artur Drzewicki

Problematyka:

Zakres problemowy poruszany podczas seminarium dyplomowego docelowo ma służyć dalszemu pogłębieniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz stanowić podstawę merytoryczną dla napisania prac licencjackich, tematycznie mieszczących się w obrębie procesów i zjawisk z zakresu bezpieczeństwa politycznego i militarnego. Z punktu widzenia metodologicznego, seminarium przygotowuje do samodzielnego prowadzenia badań oraz rozwija umiejętności metodologiczne i warsztatowe związane z napisaniem pracy.

Tematyka prac licencjackich może dotyczyć zarówno procesów i zjawisk o charakterze ogólnym, jak i szczegółowych, zachodzących w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa politycznego i militarnego, rozpatrywanego z punktu widzenia ich wymiaru narodowego, jak i międzynarodowego.

Analiza podejmowana w pracach może być prowadzona przez pryzmat czysto teoretyczny, empiryczny, historyczny lub też mieszany, uwzględniający jednocześnie część lub wszystkie powyżej wymienione aspekty. Biorąc pod uwagę fakt, iż naturą analizy zjawisk jest uzyskanie wiedzy na ich temat, zrozumienie, wyjaśnienie i wreszcie przewidzenie dalszej ich ewolucji, zasadne jest wykorzystywanie w pracach również instrumentów prognostycznych.

Tematyka prac dyplomowych (zarys problematyczny – aspekt teoretyczny i praktyczny):

 1. Historia Wojskowości (XIX – XX w.) w kontekście współczesny uwarunkowań bezpieczeństwa;

 2. Bezpieczeństwo regionalne:

  • Europa Środkowa i Wschodnia

  • Bałkany

  • Bliski i Środkowy Wschód

  • Basen Morza Czarnego i Kaspijskiego

 1. Operacje Reagowania Kryzysowego

 2. Walka zbrojna w warunkach współczesnego pola walki

 3. Współczesne konflikty zbrojne

 4. Terroryzm międzynarodowy

 5. Armie Świata

 6. Polityka bezpieczeństwa i obronna RP

 7. Strategie bezpieczeństwa wybranych państw świata

 8. Europejski system bezpieczeństwa

 9. NATO

 10. Formacje specjalne i operacje specjalne współczesnego pola walki: formacje najemnicze, oddziały specjalne armii regularnych, formacje specjalne służb specjalnych, prywatne agencje ochrony.

Warunkiem wstępnym uczestnictwa w seminarium jest: