Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr hab. Bartosz Michalski

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr hab. Bartosz Michalski

Propozycja seminarium licencjackiego dra hab. Bartosza Michalskiego

„Ekonomiczne wymiary bezpieczeństwa narodowego Polski”

dla studentów kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w roku akademickim 2017/2018


Szanowni Państwo,

problematyka proponowanego seminarium licencjackiego w roku akademickim 2017/2018 ściśle wiąże się z zagadnieniami realizowanymi podczas kursów „Polityka gospodarcza” oraz „Bezpieczeństwo ekonomiczne” realizowanych na II roku w sem. letnim, a także częściowo podczas kursu „Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie” realizowanym na III roku w sem. zimowym na wybranym przez Państwa kierunku studiów.


Tematyka prac licencjackich, które jestem gotów poprowadzić w ramach moich kompetencji naukowych, jest z reguły zorientowana na:

W toku pracy nad własnym projektem badawczym w ścisłej współpracy ze mną powinni Państwo:


Oczekuję od Państwa kreatywności i odwagi w podejmowaniu ambitnych tematów, także tych pomijanych w głównym nurcie debaty publicznej w Polsce. Serdecznie zapraszam do wyboru proponowanego przeze mnie seminarium!


dr hab. Bartosz Michalski

Wrocław, dn. 22.05.2017


problematyka proponowanego seminarium licencjackiego w roku akademickim 2016/2017 ściśle wiąże się z
zagadnieniami realizowanymi podczas kursów „Polityka gospodarcza” oraz „Bezpieczeństwo ekonomiczne”
realizowanych na II roku w sem. letnim, a także częściowo podczas kursu „Wywiad gospodarczy w
przedsiębiorstwie” realizowanym na III roku w sem. zimowym na wybranym przez Państwa kierunku studiów.

Propozycja seminarium licencjackiego dra hab. Bartosza Michalskiego

„Ekonomiczne wymiary bezpieczeństwa narodowego Polski”

dla studentów kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” w roku akademickim 2017/2018


Szanowni Państwo,


problematyka proponowanego seminarium licencjackiego w roku akademickim 2017/2018 ściśle wiąże się z zagadnieniami realizowanymi podczas kursów „Polityka gospodarcza” oraz „Bezpieczeństwo ekonomiczne” realizowanych na II roku w sem. letnim, a także częściowo podczas kursu „Wywiad gospodarczy w przedsiębiorstwie” realizowanym na III roku w sem. zimowym na wybranym przez Państwa kierunku studiów.


Tematyka prac licencjackich, które jestem gotów poprowadzić w ramach moich kompetencji naukowych, jest z reguły zorientowana na:

 • funkcjonowanie wybranych branż polskiej gospodarki istotnych dla wzmacniania bezpieczeństwa narodowego,

 • pozyskiwanie i ochronę zaawansowanej wiedzy (poziom makro, poziom mikro),

 • analizę odporności krajowego systemu społeczno-gospodarczego na ewentualną destabilizację zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną,

 • identyfikację specyficznych zagrożeń wpływ na rozwój gospodarczy Polski i jej bezpieczeństwo ekonomiczne, a także na funkcjonowanie przedsiębiorstw,

 • planowanie strategiczne (poziom mikro oraz makro),

 • programy wzmocnienia konkurencyjności gospodarki,


W toku pracy nad własnym projektem badawczym w ścisłej współpracy ze mną powinni Państwo:

 • określić swoje zainteresowania i sprecyzować własny pomysł,

 • określić cele badawcze,

 • dobrać odpowiednie metody badawcze,

 • zaplanować przebieg pracy (dobór narzędzi analitycznych, harmonogram badań),

 • zidentyfikować źródła danych i informacji,

 • zebrać i krytycznie ocenić materiał empiryczny,

 • przygotować całość w postaci zwięzłej, poprawnie sformatowanej pracy pisemnej przy zachowaniu wszelkich wymogów akademickich, jakie stawia się tego rodzaju zadaniom.


Oczekuję od Państwa kreatywności i odwagi w podejmowaniu ambitnych tematów, także tych pomijanych w głównym nurcie debaty publicznej w Polsce. Serdecznie zapraszam do wyboru proponowanego przeze mnie seminarium!


dr hab. Bartosz Michalski

Wrocław, dn. 22.05.2017