Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Łukasz Fijałkowski

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Łukasz Fijałkowski

W pracy badawczej dr Łukasz Fijałkowski zajmuje się problematyką związaną z regionem Azji i Pacyfiku, szczególnie w kwestiach politycznych i bezpieczeństwa, koncentrując uwagę przede wszystkim na Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz tego jego zainteresowania badawcze skupiają się na problematyce teoretycznej bezpieczeństwa, w tym na tzw. krytycznych studiach bezpieczeństwa i teorii sekurytyzacji. Stąd problematyka podejmowana w pracy naukowej uwzględnia zagadnienia teorii bezpieczeństwa, relacje między- i wewnątrzpaństwowe w regionie Azji i Pacyfiku, rolę instytucji bezpieczeństwa, spory i konflikty w Azji Wschodniej, a także szerszą problematykę regionalizacji i globalizacji. Dr Fijałkowski prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej (wymiar polityczny, bezpieczeństwa i instytucjonalny), bezpieczeństwa międzynarodowego, teorii bezpieczeństwa, ewolucji studiów bezpieczeństwa, wymiaru politycznego globalizacji i regionalizacji.


W ramach seminarium licencjackiego studenci mogą przygotowywać pracę licencjacką z tematyki obejmującej problemy globalne, procesy regionalizacji, rolę organizacji międzynarodowych, problematykę bezpieczeństwa regionalnego Azji i Pacyfiku oraz poszczególnych państw regionu (państwa Azji Wschodniej oraz Australia i Oceania), zarówno w wymiarze militarno-politycznym (zbrojenia, spory i konflikty terytorialne, polityka mocarstw, itp.), jak i nietradycyjnym (human security, problemy zdrowotne, ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, itd.).