Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Tomasz Szyszlak

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Tomasz Szyszlak

Dr Tomasz Szyszlak jest adiunktem w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, członkiem tamtejszego zespołu Pracowni Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego oraz Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się kwestie związane z odrodzeniem religii na obszarze postradzieckim po upadku komunizmu i ateizmu, w tym działalnością destrukcyjnych sekt i nowych ruchów religijnych oraz ich wpływem na bezpieczeństwo międzynarodowe, wewnętrzne i personalne, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce, Europie i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Romów, zagrożenia związane z wielokulturowością, a także funkcjonowaniem w warunkach wielokulturowości systemów bezpieczeństwa narodowego i ich podmiotów, zwłaszcza sił zbrojnych i formacji policyjnych, konflikty etniczne, wyznaniowe, społeczne i polityczne w Polsce, Europie i na świecie. Dr Tomasz Szyszlak prowadzi zajęcia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach „bezpieczeństwo narodowe”, „bezpieczeństwo międzynarodowe” i „stosunki międzynarodowe” z zakresu antropologii wojny, narodów i mniejszości narodowych, systemów bezpieczeństwa narodowego, teorii konfliktów społecznych i politycznych, problematyki postradzieckiej i dalekowschodniej.


Studenci biorący udział w seminarium licencjackim dra Tomasza Szyszlaka będą mieli możliwość przygotować prace licencjackie na tematy związane ze wszystkimi powyższymi obszarami badawczymi oraz tematyką prowadzonych zajęć dydaktycznych. Do spektrum możliwych tematów potencjalnych prac licencjackich przygotowywanych pod kierunkiem dra Tomasza Szyszlaka dodać należy funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym w Polsce i w innych państwach, systemy bezpieczeństwa na poziomie województwa, powiatu i gminy, zarządzanie kryzysowe, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwo społeczne i polityczne.