Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru seminarium dyplomowego na kierunku bezpieczeństwo narodowe > Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Seminarium dyplomowe - bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne -
dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Zainteresowania badawcze dr Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak ogniskują wokół procesów globalizacji, wielowymiarowości tego zjawiska, miejsca wielkich systemów religijnych w globalizującym się świecie, mniejszości narodowych i religijnych, kulturowych aspektów bezpieczeństwa, stosunków między cywilizacjami oraz wpływu wartości kulturowych na stosunki międzynarodowe.

W obszarze badawczym znajdują również współczesne międzynarodowe stosunki polityczne, problemy współczesnego świata, działalność organizacji i instytucji międzynarodowych, zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa na poziomie międzynarodowym związane z procesami globalizacji i regionalizacji oraz bezpieczeństwo kulturowe.

Zakres tematyczny seminarium:

Tematyka prac licencjackich dotyczyć może aspektów teoretycznych ujętych w zakresie tematycznym seminarium, jak również ich wymiarów praktycznych. Po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem możliwość realizacji tematów spoza wymienionego obszaru.