Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie - dr Adam Sokołowski

Seminarium licencjackie - dr Adam Sokołowski

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 2017/2018

Seminarium licencjackie, specjalność - Studia niemieckie

dr Adam Sokołowski


Problematyka seminarium licencjackiego dotyczy miejsca i roli Niemiec oraz państw niemieckiego obszaru językowego (Austria i Szwajcaria) w stosunkach międzynarodowych w XX i XXI wieku. Efektem udziału w seminarium będzie przygotowanie przez każdego ze studentów samodzielnej pracy dyplomowej pod kierunkiem prowadzącego. Tematy prac mogą być związane z kwestiami politycznymi, ekonomicznymi, militarnymi, społecznymi oraz kulturalnymi. W pierwszym semestrze studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami warsztatowymi, takimi jak: metody i techniki badań społecznych, konstrukcja i elementy składowe pracy, bibliografia i sporządzanie przypisów, wymogi merytoryczne i techniczne stawiane pracom na poziomie akademickim. Semestr ten zostanie poświęcony na przygotowanie konspektu pracy (sformułowanie problemu badawczego i wybór tematu pracy, zebranie literatury przedmiotu oraz materiałów źródłowych, ułożenie wstępnego planu pracy), jak również na rozpoczęcie pisania pracy. W drugim semestrze studenci będą pisali kolejne rozdziały swoich prac oraz będą przygotowywali się do ich obrony. Udział w seminarium nie wymaga od studentów znajomości języka niemieckiego.

Proponowane obszary badawcze w ramach oferowanego seminarium licencjackiego:

 1. Niemcy, Austria i Szwajcaria
  • historia i teraźniejszość, system polityczny, system partyjny, gospodarka, kultura, sprawy społeczne, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wybranego państwa,
  • państwa niemieckiego obszaru językowego w stosunkach międzynarodowych (organizacje międzynarodowe, integracja europejska, relacje transatlantyckie, globalizacja i gospodarka światowa, wojna z terroryzmem, udział w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w świecie),
  • stosunki dwu- i wielostronne Niemiec, Austrii i Szwajcarii z wybranymi państwami.
 2. Stosunki polsko-niemieckie
  • współpraca polityczna między Polską a Niemcami,
  • współpraca ekonomiczna w zakresie produkcji, handlu, usług oraz inwestycji,
  • współpraca w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
  • współpraca w zakresie kultury, nauki i spraw społecznych,
  • mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech,
  • funkcjonowanie instytucji polsko-niemieckich.
 3. Dolny Śląsk - niemiecka przeszłość, polska współczesność
  • historia i niemieckie dziedzictwo Dolnego Śląska,
  • polsko-niemiecka współpraca transgraniczna w ramach kontaktów rządowych i samorządowych,
  • aktywność organizacji na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego w wymiarze lokalnym,
  • wykorzystanie funduszy europejskich oraz partnerstwo miast.

W ramach seminarium mogą być realizowane również inne tematy prac odpowiadające indywidualnym zainteresowaniom jego uczestników, nawiązujące do szeroko rozumianej problematyki niemcoznawczej.