Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie – dr Dominika Brzęczek-Nester

Seminarium licencjackie – dr Dominika Brzęczek-Nester

Proponowane obszary badawcze w ramach oferowanego seminarium licencjackiego na specjalności Gospodarka i Biznes Międzynarodowy to: handel międzynarodowy; znaczenie eksportu dla rozwoju gospodarczego; konkurencyjność eksportowa; polityka proeksportowa; źródła finansowania przedsiębiorstw; globalizacja gospodarki światowej i jej skutki; korporacje transnarodowe w gospodarce światowej; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki; rozwój regionalny i lokalny; funkcjonowanie strefy euro; kryzys i perspektywy strefy euro; korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy euro.

W trakcie pierwszego semestru Studenci zapoznają się z metodami i technikami badawczymi, sporządzaniem przypisów i bibliografii, konstrukcją i elementami składowymi pracy dyplomowej. Ponadto pierwszy semestr zostanie poświęcony na wybór problemu badawczego i sformułowanie tematu pracy licencjackiej, zebranie potrzebnej literatury, a także sporządzenie planu pracy (konspektu) oraz bibliografii.

W trakcie drugiego semestru Studenci będą pisali poszczególne rozdziały swoich prac.

Efektem końcowym udziału w seminarium będzie przygotowanie przez każdego Studenta samodzielnej pracy dyplomowej pod kierunkiem prowadzącego.