Uniwersytet Wrocławski

Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Dokumenty - Komunikaty > Zasady wyboru specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe - studia licencjackie > Seminarium licencjackie - dr Irena Kurasz

Seminarium licencjackie - dr Irena Kurasz

Problematyka seminarium obejmuje zagadnienia związane z sytuacją społeczną i polityczną Polski oraz krajów niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Rezultatem udziału w seminarium będzie przygotowanie przez każdego ze słuchaczy pracy dyplomowej. W pierwszym semestrze studenci zapoznają się z warsztatem pracy naukowej: metodami i technikami nauk społecznych, zasadami konstruowania pracy dyplomowej, sposobami sporządzania przypisów oraz bibliografii. Seminarzystom przedstawione zostaną wymogi merytoryczne oraz techniczne stawiane pracom licencjackim. W semestrze tym słuchacze dokonają wyboru tematu pracy, sformułują problem badawczy, ułożą plan pracy oraz przeprowadzą studium literatury przedmiotu.

W semestrze drugim słuchacze seminarium będą pisać kolejne rozdziały swoich prac dyplomowych oraz będą przygotowywani do ich obrony.

Proponowane obszary badawcze w ramach seminarium licencjackiego:

1. Stosunki polsko-niemieckie

Współpraca polityczna między Polską a Niemcami,

Współpraca w zakresie kultury, nauki i spraw społecznych,

Funkcjonowanie instytucji polsko-niemieckich.

2. Polityka narodowościowa

Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech,

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Niemczech

Konflikty o podłożu etnicznym i religijnym

Migracje

3. Dolny Śląsk

Niemiecka przeszłość, polska współczesność,

Historia i niemieckie dziedzictwo Dolnego Śląska,

Aktywność organizacji na rzecz zbliżenia polsko-niemieckiego w wymiarze lokalnym.


W ramach seminarium mogą zostać zaproponowane tematy prac dyplomowych wykraczające poza wyżej proponowane obszary, jednakże mieszczące się w szeroko rozumianej problematyce niemcoznawczej.